Mierzejewski Dominik

Mierzejewski Dominik

Research Fellow

Doktor, adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Członek wielu organizacji międzynarodowy.

Specjalizacje: CHINY, USTRÓJ POLITYCZNY CHRL, POLITYKA ZAGRANICZNA CHRL

Doktor habilitowany, pracownik Zakładu Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Studia języka chińskiego i kultury na Shanghai International Studies University (1999–2000 i 2003–2004), stypendium Jana Karskiego (2003), staż w The Heritage Foundation (2003). Członek organizacji międzynarodowych: Association for Asian Studies, European Association of Chinese Studies (członek zarządu) oraz The Chinese Association of Political Studies. Członek zespołu redakcyjnego The Eastern Asia Studies, laureat programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Kolumb 2010.

Publikacje (wybrane):

„Chiny i Japonia. Dylematy mocarstw regionu Azji Wschodniej” (pod redakcją naukową Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009; Tomasz Kapuśniak, Dominik Mierzejewski, Jakub Zajączkowski, „Strategiczny trójkąt Rosja-Chiny-Indie: szanse i wyzwania w XXI wieku”, Lublin-Łódź-Warszawa 2009.

Na stałe w: Łodzi