Monika Zborowska

Monika Zborowska

KOORDYNATOR PROGRAMU

Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe, ze specjalizacją Dyplomacja Publiczna. Jej obszar zainteresowań dotyczy szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki energetycznej oraz stosunków Unii Europejskiej i Rosji. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem francuskim i rosyjskim.

W Fundacji im. K. Pułaskiego zajmuje się również koordynowaniem wizyt studyjnych i seminariów w Polsce, jak i za granicą w takich obszarach jak: Bezpieczeństwo Narodowe i Obronność, Siły Zbrojne, Zarządzanie Kryzysowe, Bezpieczeństwo Energetyczne i Cyberbezpieczeństwo.