Nadskakuła Olga

Nadskakuła Olga

Research Fellow

Doktor Nauk Humanistycznych (nauki o polityce). Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalizacje: ROSJA, OBSZAR WNP, ZAPROGRAMOWANIE KULTUROWE

Doktor Nauk Humanistycznych (nauki o polityce). Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja wschodnia. Obecnie wykładowca w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Szef Działu Rosja&WNP w piśmie „Stosunki Międzynarodowe”. W 2009 r. jako stypendystka BUWiWM przebywała w Irkuckim Uniwersytecie Lingwistycznym, odbyła również staż w Konsulacie RP w Irkucku.

Publikacje (wybrane):

„Uprzedzenia między Polakami i Rosjanami – religijny aspekt problemu”, Łódź 2009; „Zaprogramowanie kulturowe narodów Europy”, Łódź 2007 (współredaktor). Ponadto publikuje m.in. w „Przeglądzie”, „Nowej Europie Wschodniej”, „Przeglądzie Rusycystycznym”, „Znaku”.

Na stałe w: Krakowie

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter