Nalaskowski Jan

Nalaskowski Jan

Research Fellow

Doktorant, stypendysta Fulbrighta na Old Dominion University w Norfolk, Virginia. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2012 r. asystent w ODU.

Specjalizacje: REJON MORZA BAŁTYCKIEGO, STOSUNKI TRANSATLANTYCKIE, MODELOWANIE I SYMULACJE

Doktorant, stypendysta Fulbrighta na Old Dominion University w Norfolk, Virginia. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Część swojego programu naukowego realizował na Stockholms Universitet i University of Oxford. Od 2012 r. asystent w Old Dominion University.

Publikacje (wybrane):

 „Ustrój polityczny Królestwa Szwecji”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010. Publikował w „Stanowisku Pułaskiego”, czasopiśmie Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK „Światowiec” oraz w serwisie stosunkimiedzynarodowe.info.

Na stałe w: USA

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter