Nyga-Łukaszewska Honorata

Nyga-Łukaszewska Honorata

Research Fellow

Pracownik MSZ RP. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz zarządzania i marketingu SGH.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, POLITYKA ENERGETYCZNA, POLITYKA KLIMATYCZNA

Pracownik MSZ RP. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz zarządzania i marketingu SGH. Odbyła praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i CIECH S.A. Ekspert w zespole Ambasadora ds. klimatu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Organizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Publikacje (wybrane):

Czy porozumienie głównych producentów gazu ma szanse stać się nowym OPEC w światowym handlu gazem?, „Zeszyty Naukowe KGŚ”, SGH 2010, nr 26; Polityka energetyczna UE w świetle kryzysu gazowego ze stycznia 2009 (współautorstwo), [w:] K. Falkowski, E. Teichmann, „Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy”, SGH, Warszawa 2010; Klimat i energia w nowej strategii UE 2020, „Analizy i Opinie CSM” 2010, nr 9.

Na stałe w: Warszawie

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter