Professors

Andrzej Kozłowski

Kierownik Biura Analiz

 

Anna Lewicka

Koordynator ds. grantów

 

Aleksiej Navalny

LIDER ROSYJSKIEJ OPOZYCJI, PRAWNIK, AKTYWISTA ANTYKORUPCYJNY

Aleksiej Navalny otrzymał nagrodę "Rycerza Wolności" w uznaniu jego niezwykłych wysiłków na rzecz promowania wartości demokratycznych w Rosji, wieloletniego zaangażowania we wprowadzanie wartości takich jak wolność, sprawiedliwość, poszanowanie prawa i odpowiedzialność wobec rosyjskiego systemu państwowego.

Anna Dombek

KOORDYNATOR PROGRAMÓW, KOORDYNATOR UCZESTNIKÓW WARSAW SECURITY FORUM

 

Albert Świdziński

KOORDYNATOR PROGRAMU GIER WOJENNYCH I SYMULACJI, P.O. KOORDYNATOR PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

Anders Fogh Rasmussen

PREMIER DANII (2001-2009), SEKRETARZ GENERALNY NATO (2009-2014)

Nagrodę „Rycerza Wolności” Anders Fogh Rasmussen otrzymał za swoją działalność na rzecz większej integracji w Unii Europejskiej oraz promowania wartości europejskich

Anna Chachaj

ASYSTENTKA KIEROWNICZKI BIURA

Anna Chachaj jest studentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, ze specjalnością Economics of Central and Eastern Europe.

Alaksandr Milinkiewicz

Przewodniczący Grodzieńskiego Zjednoczenia Społecznego "Ratusza" (1996 - 2003)

Aleksandr Milinkiewicz został laureatem nagrody "Rycerz Wolności" za jego działalność i dążenie do przeprowadzenia demokratycznych wyborów na Białorusi.

Aleksander Kwaśniewski

Prezydent RP (1995 - 2005)

Aleksander Kwaśniewski odegrał ważną rolę podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, aktywnie brał udział w rozmowach odbywających się pomiędzy Wiktorem Juszczenką i Wiktorem Janukowyczem. Za swoje zasługi na rzecz pokojowego zakończenia Pomarańczowej Rewolucji otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności”.

Amb. Piotr Łukasiewicz

Doradca ds. Programu

Dyplomata cywilny i wojskowy, doradca Ministrów ON i SZ, ambasador i pułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Reprezentant Rzeczypospolitej Polskiej w krajach ogarniętych konfliktami, analityk i praktyk organizowania współpracy międzynarodowej, negocjator oraz specjalista od sytuacji kryzysowych. Organizator pracy mieszanych zespołów i lider biorący bezpośredni dział w wydarzeniach nieszablonowych. W latach 2012 – 2014 pełnił funkcję ambasadora RP w Afganistanie gdzie odpowiadał za reprezentację polityczną, ekonomiczną i rozwojową Polski w najtrudniejszym okresie misji NATO w Afganistanie oraz za zarządzanie placówką dyplomatyczną w rejonie intensywnych działań terrorystycznych, a także koordynacja działań zespołów cywilnych, wojskowych, służb specjalnych w środowisku międzynarodowym. We wcześniejszych latach Łukasiewicz pełnił rolę pełnomocnika MON ds. Afganistaniu oraz attache obrony RP w […]

Alison Hare

Doradca ds. Rozwoju Programu

Ekspert w dziedzinie międzynarodowego rozwoju, posiada również rozległe  doświadczenie w zakresie rozwiązywania konfliktów, programów rozwojowych w sytuacjach kryzysowych oraz w ramach międzynarodowych oraz amerykańskich standardów gotowości na wypadek klesk zywiolowych i krysysow humanitarnych. Alison jest partnerem wInterdyscyplinarnej Grupie Rozwoju Globalnego (Interdisciplinary Global Development Group), z która związana jest od początku, jako jeden z jej twórców, jednocześnie prowadząc w jej ramach projekty badawcze oraz analityczne. Pracowała w Beninie oraz Afryce Zachodniej przy tworzeniu oraz implementowaniu programów żywieniowych oraz rozbudową sektora rolniczego, wykorzystując przy tym metody partycypacji wspólnotowej. Rezultatem jej współpracy z lokalnymi władzami w Romblonie, były szybkie działania podjęte w związku z Tajfunem Haiyan (Yolanda). W Kolumbii pracowała dla prominentnego think-tanku, […]

Aleksandrowicz Jerzy

RESEARCH FELLOW

Radca prawny w Kochański Zięba & Partners. Specjalizuje się w doradztwie dla sektora publicznego oraz w kwestiach prawnych związanych z lotnictwem, obronnością i technologią kosmiczną.

Adam Jarczyński

Członek Rady Fundacji