Professors

Magdalena Kurek

Koordynatorka Stażystów i Wolontariuszy
Specjalistka ds. Komunikacji

 

Michalina Perzanowska

Koordynatorka Partnerów Instytucjonalnych

 

Magdalena Ciok

Koordynatorka Biura

 

Michał Jagielski

Asystent ds. Komunikacji

 

Mary Robinson

PREZYDENT IRLANDII (1990-1997), WYSOKI PRZEDSTAWICIEL ONZ DS. PRAW CZŁOWIEKA (1997-2002)

Mary Robinson została laureatem nagrody „Rycerz Wolności” za swoją działalność na rzecz wartości demokratycznych, równouprawnienia oraz praw człowieka

Micheil Saakaszwili

Prezydent Gruzji (2004 - 2013)

Micheil Saakaszwili otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za umacnianie zasad demokracji i państwa prawa oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji.

Michaił Chodorkowski

Rosyjski opozycjonista, były szef i akcjonariusz koncernu naftowego Jukos

Michaił Chodorkowski otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za bezkompromisowe wysiłki na rzecz budowy rządów prawa, społeczeństwa obywatelskiego i promowania europejskich wartości w społeczeństwie rosyjskim.

Marcin Bużański

DORADCA ZARZĄDU FUNDACJI

 

Magdalena Kania

Asystent Programu

Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo międzynarodowe/studia strategiczne w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorantka w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego UJ oraz studentka prawa. Wcześniej studiowała także na University of Copenhagen. Zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym szczególnie bezpieczeństwa europejskiego, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE, relacji transatlantyckich w zakresie bezpieczeństwa, polityki pomocy rozwojowej oraz wojny z terroryzmem.

Monika Zborowska

KOORDYNATOR PROGRAMU

Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe, ze specjalizacją Dyplomacja Publiczna. Jej obszar zainteresowań dotyczy szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki energetycznej oraz stosunków Unii Europejskiej i Rosji. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem francuskim i rosyjskim. W Fundacji im. K. Pułaskiego zajmuje się również koordynowaniem wizyt studyjnych i seminariów w Polsce, jak i za granicą w takich obszarach jak: Bezpieczeństwo Narodowe i Obronność, Siły Zbrojne, Zarządzanie Kryzysowe, Bezpieczeństwo Energetyczne i Cyberbezpieczeństwo.

Marcin Bużański

DORADACA ZARZĄDU

Specjalizacje: KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE, SYSTEM ONZ, POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, POLITYKA ROZWOJOWA, POLITYKA ZAGRANICZNA UE, MEDIACJE I NEGOCJACJE POKOJOWE, PROCESY ODBUDOWY PAŃSTW Politolog, Doradca Zarządu i Senior Fellow w Fundacji Pułaskiego, Partner w firmie doradczej IGD Group, ekspert ONZ z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, wspieraniu przemian politycznych i procesów pokojowych. Specjalizuje się w planowaniu polityki oraz wdrażaniu programów odbudowy instytucji państwowych po konfliktach, operacjach pokojowych ONZ, wspieraniu negocjacji pokojowych i mediacji, demokratyzacji i operacjach humanitarnych. Wieloletni pracownik Programu ONZ ds. Rozwoju (UNDP) oraz UNICEF. Ostatnio z ramienia UNDP koordynował  wsparcie procesu politycznego w Somalii, i doradzal ONZ w Afganistanie i Iraku. Wcześniej w kwaterze głównej ONZ w Nowym Jorku i Genewie był odpowiedzialny m.in. za wspieranie reform i procesów pokojowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce (m.in. w następstwie arabskiej wiosny). Doradzał też ONZ w Sudanie […]

Monika Zborowska

Koordynator Projektów, Koordynator Programu Pokój i Stabilizacja

Absolwentka kierunku stosunki międzynarodowe, ze specjalizacją dyplomacja publiczna. Jej obszar zainteresowań dotyczy polityki energetycznej oraz stosunków Unii Europejskiej i Rosji.

Małecki Grzegorz

Senior Fellow

Pułkownik, dyplomata i funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych, w tym Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W 2016 szef Agencji Wywiadu.

Marzec Justyna

Research Fellow

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Mazurek Kamil

Research Fellow

Menedżer związany z sektorem lotniczym, kosmicznym i obronnym (A&D), autor publikacji, raportów i artykułów, absolwent Nauk Politycznych..

Miedziński Tomasz

Senior Fellow

Pułkownik rezerwy. Uczestniczył we wdrożeniu i zabezpieczeniu eksploatacji samolotów F-16 w SZRP w ramach umów międzyrządowych w obszarze logistyki.

Mierzejewski Dominik

Research Fellow

dr hab. Kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwestytetu Łódzkiego. Członek wielu organizacji międzynarodowych.

Milczanowski Maciej

RESEARCH FELLOW

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym.

Mrowiec Janusz

Senior Fellow

Ambasador tytularny, doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w stosunkach międzynarodowych. Prorektor WSKiMS oraz wykładowca na Akademii Finansów.