Professors

Naród Ukraiński

Ołena Zełeńska - Pierwsza dama Ukrainy

W imieniu Narodu Ukraińskiego Ołena Zełeńska  odebrała nagrodę "Rycerza Wolności" za wyjątkową odwagę w walce o najważniejsze zasady demokracji: wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość oraz bezprecedensową wytrzymałość w stawieniu czoła rosyjskiej brutalnej agresji wojskowej i agresywnemu imperializmowi.

Norman Davies

Autor książek o historii Polski

Norman Davies otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za zaangażowanie w promocję Polski poprzez przybliżanie jej historii czytelnikom na całym świecie.

Nadskakuła Olga

Research Fellow

Doktor Nauk Humanistycznych (nauki o polityce). Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Nowotny Sławomir

Research Fellow

Socjolog, badacz społeczny i konsultant w dziedzinie badań opinii, rynku i mediów. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach osiemdziesiątych jego pracownik naukowy.

Nyga-Łukaszewska Honorata

Research Fellow

Pracownik MSZ RP. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz zarządzania i marketingu SGH.