Professors

Radosław Sikorski

Minister spraw zagranicznych (2007 - 2014)

Radosław Sikorski otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za zainicjowanie procesu tworzenia koncepcji Partnerstwa Wschodniego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE, której celem jest przybliżenie krajom partnerskim proeuropejskich wartości oraz pomoc w przeprowadzaniu reform.

Toomas Ilves

Prezydent Estonii (2006 - 2016)

Toomas Ilves został laureatem nagrody „Rycerz Wolności” za swoją działalność na rzecz promowania wartości demokratycznych i proeuropejskich w kraju i na świecie.

Michaił Chodorkowski

Rosyjski opozycjonista, były szef i akcjonariusz koncernu naftowego Jukos

Michaił Chodorkowski otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za bezkompromisowe wysiłki na rzecz budowy rządów prawa, społeczeństwa obywatelskiego i promowania europejskich wartości w społeczeństwie rosyjskim.

Katarzyna A. Przybyła

DORADCA DS. ROZWOJU PROGRAMU

Specjalizacje: konflikty oraz bezpieczeństwo międzynarodowe, badania nad pokojem, analiza polityczna oraz konfliktów, organizacje międzynarodowe, polityka zagraniczna Rosji i USA, b. ZSRR  Ekspert spraw międzynarodowych specjalizujący się w analizie politycznej oraz konfliktów, a także badaniach nad pokojem. W latach 2015–2016 stypendystka Fulbrighta w Kroc Institute for International Peace Studies w Stanach Zjednoczonych. Od 2010 r. analityk Departamentu Analiz Strategicznych BBN, gdzie zajmuje się organizacjami międzynarodowymi oraz relacjami NATO–Rosja; wcześniej odpowiadała za obszar Rosji i Azji Środkowej. W 2015 r. prowadziła badania terenowe w Izraelu/ Palestynie, a także współpracowała z tamtejszymi organizacjami zajmującymi się prawami człowieka. Od 2016 r. wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Autorka publikacji o rosyjskiej polityce zagranicznej, wojnach na Kaukazie […]

Jacek Bartosiak

DYREKTOR PROGRAMU GRY WOJENNE I SYMULACJE

 

Marcin Bużański

DORADCA ZARZĄDU FUNDACJI

 

Magdalena Kania

Asystent Programu

Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo międzynarodowe/studia strategiczne w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorantka w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego UJ oraz studentka prawa. Wcześniej studiowała także na University of Copenhagen. Zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym szczególnie bezpieczeństwa europejskiego, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE, relacji transatlantyckich w zakresie bezpieczeństwa, polityki pomocy rozwojowej oraz wojny z terroryzmem.

Piotr Sokołowski

Asystent Programu

Student Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Polityka Społeczna (II stopień) i Studia Euroazjatyckie (II stopień). W kręgu zainteresowań: etnopolityka i stosunki międzyetniczne, obszar poradziecki, Bałkany, Bliski Wschód, migracje, kwestie nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego.