Patrycja Chomicka

Patrycja Chomicka

Koordynator Programu Cyberbezpieczeństwo, Koordynator Programu Gospodarka i Energetyka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Hebraistyka oraz programu Double Diploma z Izraelem. Specjalizuje się w bezpieczeństwie cybernetycznym, polityce zagranicznej Polski oraz regionie Bliskiego Wschodu.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Hebraistyka oraz programu Double Diploma z Izraelem. Specjalizuje się w bezpieczeństwie cybernetycznym, polityce zagranicznej Polski oraz regionie Bliskiego Wschodu.

Koordynator Programu Cyberbezpieczeństwo, Sekretarz Generalny WIIS Poland oraz Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum. Związana z Fundacją od 2016 roku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Hebraistyka oraz programu Double Diploma z Izraelem. Jej zainteresowania badawcze obejmują bezpieczeństwo cybernetyczne, politykę zagraniczną Polski oraz region Bliskiego Wschodu. Autorka artykułów poświęconych tematyce relacjom państw europejskich z Izraelem.
Odbywała staże m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski oraz Komisji Europejskiej.
Posługuje się biegle językiem angielskim i hebrajskim, a komunikatywnie również francuskim i hiszpańskim.