Patrycja Chomicka

Patrycja Chomicka

Członek Zarządu, Szef Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum, P.O. Dyrektor Programu Cyberbezpieczeństwo i Gospodarka i Energetyka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Hebraistyka oraz programu Double Diploma z Izraelem. Specjalizuje się w bezpieczeństwie cybernetycznym, polityce zagranicznej Polski oraz regionie Bliskiego Wschodu.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Hebraistyka oraz programu Double Diploma z Izraelem. Specjalizuje się w bezpieczeństwie cybernetycznym, polityce zagranicznej Polski oraz regionie Bliskiego Wschodu.

Szef Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum Sekretarz Generalny WIIS Poland. Związana z Fundacją od 2016 roku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Hebraistyka oraz programu Double Diploma z Izraelem. Jej zainteresowania badawcze obejmują bezpieczeństwo cybernetyczne, politykę zagraniczną Polski oraz region Bliskiego Wschodu. Autorka artykułów poświęconych tematyce relacjom państw europejskich z Izraelem.
Odbywała staże m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski oraz Komisji Europejskiej.
Posługuje się biegle językiem angielskim i hebrajskim, a komunikatywnie również francuskim i hiszpańskim.

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter