Piątkowski Marcin

Piątkowski Marcin

Senior Fellow

Doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako główny ekonomista PKO BP S.A. oraz ekonomista Departamentu Europejskiego i doradca dyrektora wykonawczego MFW.

Specjalizacje: EKONOMIA, GOSPODARKA

Pracuje w Centrum Badawczym TIGER, Akademia Leona Koźmińskiego. Doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako główny ekonomista PKO BP S.A. oraz ekonomista Departamentu Europejskiego i doradca dyrektora wykonawczego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Recenzent projektów Banku Światowego; członek Komitetu Sterującego projektu pt. „Information Society Developments in the New Member States and Candidate Countries”, IPTS, Komisja Europejska (2005-07); członek Komitetu Sterującego projektu Banku Światowego pt. „Knowledge Economy in Poland” (2004-05).

Publikacje (wybrane):

„Wall Street Journal”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik”

Na stałe w: Warszawie

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter