Piątkowski Marcin

Piątkowski Marcin

Senior Fellow

Doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako główny ekonomista PKO BP S.A. oraz ekonomista Departamentu Europejskiego i doradca dyrektora wykonawczego MFW.

Specjalizacje: EKONOMIA, GOSPODARKA

Pracuje w Centrum Badawczym TIGER Akademii Leona Koźmińskiego. Doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako główny ekonomista PKO BP S.A. oraz ekonomista Departamentu Europejskiego i doradca dyrektora wykonawczego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Recenzent projektów Banku Światowego; członek Komitetu Sterującego projektu „Information Society Developments in the New Member States and Candidate Countries”, IPTS, Komisja Europejska; członek Komitetu Sterującego projektu Banku Światowego „Knowledge Economy in Poland”.

Publikacje (wybrane):

„Wall Street Journal”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik”

Na stałe w: Warszawie