Pichór Tomasz

Pichór Tomasz

Research Fellow

Wydawca, dziennikarz i publicysta. Bibliofil. Studiował na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel Wydawnictwa Sprawy Polityczne.

Specjalizacje: WIELKA BRYTANIA, STOSUNKI BRYTYJSKO-AMERYKAŃSKIE, DOKTRYNA POLITYCZNA KONSERWATYZMU

Wydawca, dziennikarz i publicysta. Bibliofil. Studiował na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i wieloletni redaktor naczelny Wydawnictwa Sprawy Polityczne. Obecnie założyciel i redaktor Wydawnictwa Rambler.

Publikacje (wybrane):

„Kultura”, „Gazeta Wyborcza”, „Życie”, „Sprawy Polityczne”, „Stanowisko Pułaskiego”, „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego”; współautor wraz z Krzysztofem Oksiutą książki „Czas Konserwatystów” (2000).

Na stałe w: Warszawie