Pichór Tomasz

Pichór Tomasz

Research Fellow

Wydawca, dziennikarz i publicysta. Bibliofil. Studiował na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel Wydawnictwa Sprawy Polityczne.

Specjalizacje: WIELKA BRYTANIA, STOSUNKI BRYTYJSKO-AMERYKAŃSKIE, DOKTRYNA POLITYCZNA KONSERWATYZMU

Wydawca, dziennikarz i publicysta. Bibliofil. Studiował na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i wieloletni redaktor naczelny Wydawnictwa Sprawy Polityczne. Obecnie założyciel i redaktor Wydawnictwa Rambler.

Publikacje (wybrane):

„Kultura”, „Gazeta Wyborcza”, „Życie”, „Sprawy Polityczne”, „Stanowisko Pułaskiego”, „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego”; współautor wraz z Krzysztofem Oksiutą książki „Czas Konserwatystów” (2000).

Na stałe w: Warszawie

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter