Piekarski Jan Wojciech

Piekarski Jan Wojciech

Senior Fellow

Ambasador ad personam. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełnił funkcje kierownicze na poziomie departamentów.

Specjalizacje: BLISKI WSCHÓD, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, RELACJE POLSKO-ŻYDOWSKIE, DIASPORA ŻYDOWSKA W USA
Ambasador ad personam. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełnił funkcje kierownicze w tym wicedyrektora i dyrektora departamentów: bliskowschodniego i azjatyckiego oraz dyrektora generalnego. W latach 1994-1997 był szefem Protokołu Dyplomatycznego MSZ. Za granicą pełnił m.in. funkcje: I sekretarza ambasady w Teheranie (1977–1981), ambasadora w Islamabadzie (1984–1989), szefa sekcji interesów amerykańskich w Bagdadzie (1991–1994), ambasadora w Królestwie Belgii i Wielkim Księstwie Luxemburga (1998–2002), a także w Państwie Izrael (2003–2006). Posiada wiele odznaczeń krajowych i zagranicznych. Prowadził wykłady z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz problematyki bliskowschodniej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Szkole Głównej Handlowej i Akademii Dyplomatycznej w Warszawie. W Europejskiej Akademii Dyplomacji jest wykładowcą rocznego programu Akademia Młodych Dyplomatów oraz prowadzi szkolenia z zakresu protokołu dyplomatycznego i wystąpień publicznych w środowisku międzynarodowym.

Publikacje (wybrane):

C.Ikanowicz, J.W.Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje,Wydawnictwo SGH

J.W.Piekarski, Niezbędnik dyplomatyczny i konsularny,Wydawnictwo Marszałek Polski

Ł.Walewski, J.W.Piekarski, Most Szpiegów

Na stałe w: Warszawie