Piotr Sokołowski

Piotr Sokołowski

Asystent Programu

Student Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Polityka Społeczna (II stopień) i Studia Euroazjatyckie (II stopień).

W kręgu zainteresowań: etnopolityka i stosunki międzyetniczne, obszar poradziecki, Bałkany, Bliski Wschód, migracje, kwestie nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter