Piotr Sokołowski

Piotr Sokołowski

Asystent Programu

Student Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Polityka Społeczna (II stopień) i Studia Euroazjatyckie (II stopień). W kręgu zainteresowań: etnopolityka i stosunki międzyetniczne, obszar poradziecki, Bałkany, Bliski Wschód, migracje, kwestie nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Student Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Polityka Społeczna (II stopień) i Studia Euroazjatyckie (II stopień).

W kręgu zainteresowań: etnopolityka i stosunki międzyetniczne, obszar poradziecki, Bałkany, Bliski Wschód, migracje, kwestie nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego.