Polinceusz Łukasz

Polinceusz Łukasz

Senior Fellow

Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, były Koordynator Zespołu Interesów Narodowych Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, DYPLOMACJA, EUROPA ŚRODKOWA, EUROPA WSCHODNIA, POLITYKA MIĘDZYNARODOWA I KRAJOWA

Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, absolwent Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie na kierunku administracja oraz studium doktoranckiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Były Koordynator Zespołu Interesów Narodowych i Celów Strategicznych Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Starszy specjalista w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, były inspektor w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Z administracją państwową oraz samorządową związany od wielu lat, początkowo w Kancelarii Prezydenta RP, a następnie w samorządzie województwa mazowieckiego. Były Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Politologicznych, współpracownik Fundacji Amicus Europae, ekspert ds. międzynarodowych, komentator, wykładowca.

Publikacje (wybrane):

„Wybrane aspekty stosunków polsko-amerykańskich” (Realia i co dalej); „Koncepcje bezpieczeństwa Polski w drugiej połowie XX wieku” (Realia i co dalej); „Europa Środkowa wobec nowej koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej” (Biuletyn Opinie, Fundacja Amicus Europae); „Zaczęło się w Polsce” (Realia i co dalej).

Na stałe w: Warszawie