Polinceusz Łukasz

Polinceusz Łukasz

Senior Fellow

Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; były Koordynator Zespołu Interesów Narodowych Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, DYPLOMACJA, EUROPA ŚRODKOWA, EUROPA WSCHODNIA, POLITYKA MIĘDZYNARODOWA I KRAJOWA

Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; absolwent Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie na kierunku administracja oraz studium doktoranckiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; były Koordynator Zespołu Interesów Narodowych i Celów Strategicznych Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego; starszy specjalista w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego; były inspektor w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych; z administracją państwową oraz samorządową związany od wielu lat, początkowo w Kancelarii Prezydenta RP, a następnie w samorządzie województwa mazowieckiego; były Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Politologicznych; Zastępca redaktora naczelnego „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego („Pulaski Policy Papers”), koordynator „Raportów Pułaskiego”, współpracownik Fundacji Amicus Europae, ekspert ds. międzynarodowych, komentator, wykładowca; czas prywatny poświęca przyjaciołom oraz literaturze; zna język angielski i francuski.

Publikacje (wybrane):

„Wybrane aspekty stosunków polsko-amerykańskich” (Realia i co dalej); „Koncepcje bezpieczeństwa Polski w drugiej połowie XX wieku” (Realia i co dalej); „Europa Środkowa wobec nowej koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej” (Biuletyn Opinie, Fundacja Amicus Europae); „Zaczęło się w Polsce” (Realia i co dalej).

Na stałe w: Warszawie