Rdzanek Grzegorz

Rdzanek Grzegorz

Research Fellow

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Były zastępca Dyrektora ISM.

Specjalizacje: PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY, NATO, POLITYKA WOJSKOWA PAŃSTW NORDYCKICH, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (specjalizacja: stosunki międzynarodowe). Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2009 – 2014 zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych do spraw dydaktyki. Współtwórca utworzenia kierunków Bezpieczeństwo Narodowe (studia I stopnia) oraz Bezpieczeństwo Międzynarodowe (studia II stopnia) w Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2013 roku kieruje Pracownią Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 roku bada i analizuje politykę obronną Danii oraz Norwegii. Obszar jego badań naukowych obejmuje ponadto problematykę transformacji Sojuszu Północnoatlantyckiego, zagadnienia dotyczące współczesnych konfliktów zbrojnych oraz kwestie związane z rozwojem współczesnej techniki wojskowej. Zatrudniony w Katedrze Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Publikacje (wybrane):

Publikacje (wybrane): Grzegorz Rdzanek, Miejsce Litwy, Łotwy, Estonii w polityce wojskowej Danii w latach 1993 – 2000, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2003; Euroatlantycka obronność na rozdrożu, pod redakcją Grzegorza Rdzanka, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004; Grzegorz Rdzanek, Eurosamoloty. Trudne początki europejskiej współpracy zbrojeniowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007; Grzegorz Rdzanek, Rozwój zdolności operacyjnych Unii Zachodnioeuropejskiej od Maastricht do Amsterdamu z uwzględnieniem roli członka stowarzyszonego na przykładzie Norwegii, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2013; Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, Grzegorz Rdzanek, Grzegorz Tokarz (red.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2009.

Na stałe: we Wrocławiu