Richard Lugar

Richard Lugar

Senator USA

Richard Lugar został uhonorowany nagrodą Rycerza Wolności za swoje działania i wsparcie Polski w procesie przystąpienia do struktur NATO.

Niezachwiany zwolennik przywództwa Ameryki na świecie, twardej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, wolnego handlu i wspierania wzrostu gospodarczego. Mieszkaniec stanu Indiana w piątym pokoleniu. Richard Lugar jest najdłużej urzędującym senatorem Partii Republikańskiej i Członkiem Kongresu w historii swojego stanu. W latach 19851987 i 20032007 przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych Senatu.

Senator Lugar był zagorzałym orędownikiem wejścia Polski do NATO oraz zasłynął, jako twórca Programu Kooperatywnego Zmniejszania Zagrożeń znanego także jako Program Nunna-Lugara (amerykański program pomocy finansowej dla krajów WNP, które w związku z rozpadem ZSRR znalazły się w posiadaniu broni jądrowej). Jego celem było wzmocnienie kontroli nad postsowiecką infrastrukturą nuklearną.