Rudnicki Marcin

Rudnicki Marcin

Research Fellow

Współpracownik Centrum Informacji Kryzysowej przy CBK PAN. Pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa jako analityk oraz szef Wydziału Szkoleń i Ćwiczeń.

Specjalizacje: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Współpracownik Centrum Informacji Kryzysowej przy CBK PAN. Pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa jako analityk oraz szef Wydziału Szkoleń i Ćwiczeń. Brał udział w pracach planistycznych do ćwiczeń zarządzania kryzysowego o charakterze strategicznym. W Polskim Czerwonym Krzyżu koordynował projekt wzmocnienia systemu ratownictwa, we współpracy z Niemieckim Czerwonym Krzyżem. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Publikacje (wybrane):

System ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża jako wsparcie działań antykryzysowych administracji publicznej [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej pod red. Jerzego Kisielnickiego, A. Letkiewicz, K. Rajchel, E. Ura, wyd. WSPol Szczytno i WSIZiA Warszawa, Warszawa 2010; Rola systemu ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce [w:] Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku – wyzwania i dylematy pod red. Tadeusza Jemioły i Kazimierza Rajchela, WSIZiA i AON, Warszawa 2008

Na stałe w: Warszawie