Ruszel Mariusz

Ruszel Mariusz

Research Fellow

Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, POLITYKA ENERGETYCZNA, SUROWCE ENERGETYCZNE

Doktor habilitowany w dziedzinie nauki społeczne, dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest profesorem uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Założyciel i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies”. Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych.

Publikacje (wybrane):

  • Ruszel M., The significance of the Baltic Sea Region for natural gas supplies to the V4 countries, „Energy Policy”, Volume 146, November 2020, 111786.
  • Franaszek P., Grata P., Kozicka-Kołaczkowska A., Ruszel M., Zamoyski G., A Prometheus on a Human Scale – Ignacy Łukasiewicz, Peter Lang, Berlin 2019.
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy. Uwarunkowania – wyzwania – innowacje, red. M. Ruszel, S. Podmiotko, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2019.
  • Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje – wyzwania – interesy, red. J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel, PWN, Warszawa 2018.
  • Energy Policy Transition – The Perspective of Different States, red. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów 2017.
  • Ruszel M., Polski wpływ na kształtowanie polityki energetycznej UE 2004-2015, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
  • Gędek S., Nowacki M., Polak S., Ruszel M., Zajdler R., Wspólny rynek gazu UE, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.
  • Gałczyński M., Ruszel M., Turowski P, Zajdler R., Zawisza A., Globalny rynek LNG, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.
  • Ruszel M., Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2014.
  • Autor blisko 60 artykułów naukowych.

Na stałe w: Rzeszowie