Ruszel Mariusz

Ruszel Mariusz

Research Fellow

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. Ukończył studia doktoranckie i magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, POLITYKA ENERGETYCZNA, SUROWCE ENERGETYCZNE

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. Ukończył studia doktoranckie i magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest adiunktem w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Członek Laboratorium Idei Prezydenckiego Programu Eksperckiego KPRP (2012-2013). Ekspert zewnętrzny Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (2011-2012). Specjalista ds. rozwoju lokalnego Podkarpackiej Agencji Energetycznej (2009-2011). Trener w Akademii Młodych Dyplomatów – edycji 5 i 6 (2009-2010). Pracował dla Jana Kułakowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego (2006-2009). Jest również ekspertem Instytutu Kościuszki w obszarze energii.

Publikacje (wybrane):

Polityka energetyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, [w:] Wybrane problemy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2012; • Polityka energetyczna UE w okresie prezydencji polskiej, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej – bilans osiągnięć, Wyd. A. Marszałka, Toruń 2012; • Wyzwania infrastrukturalne dla wydobycia i produkcji gazu niekonwencjonalnego w Polsce [w:], Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, Instytut Kościuszki, Kraków 2011; • Priorytety w obszarze energii podczas polskiej prezydencji w UE [w:] Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010; • Polityka Polski wobec wyzwań energetyczno–klimatycznych [w:] Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Ibidem, Łódź 2009; • Ponadto m.in.:„Przegląd Zachodni”, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, „Nowa Energia”, „Rurociągi”, „Karpacki Przegląd Gospodarczy”, „Studia i analizy europejskie”, „Kurier Dyplomatyczny”, Biuletyn Opinie FAE, Mojeopinie.pl, GospodarkaPodkarpacka.pl, „Stanowisko Pułaskiego”, „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego”.

Na stałe w: Rzeszowie