Słobodian Natalia

Słobodian Natalia

RESEARCH FELLOW

Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Była członkiem Rady Społecznej przy Ministerstwie Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy.

Specjalizacje: POLITYKA I DYPLOMACJA ENERGETYCZNA, POLITYKA ENERGETYCZNA ROSJI, EUROPEJSKIE BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, GLOBALNY RYNEK ROPY I GAZU, REGIONALNE RYNKI ENERGII 

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie historii. Stopień naukowy uzyskała na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Temat pracy habilitacyjnej – „Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki i Federacji Rosyjskiej w Zatoce Perskiej” (z naciskiem na politykę energetyczną i czynnik antyterrorystyczny). Dr hab. Słobodian stała na czele Departamentu Energetyki w Międzynarodowym Centrum Studiów Strategicznych (Kijów, Ukraina). Była członkiem Rady Społecznej przy Ministerstwie Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy.


Na stałe w: Warszawie