Sutor Julian

Sutor Julian

Senior Fellow

Ponad pół wieku pracował w MSZ, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektorskie w Centrali i kierownicze na placówkach dyplomatycznych. B. szef Ambasady RP w Belgradzie.

Specjalizacje: PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE, DYPLOMACJA, ETYKIETA, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, KORESPONDENCJA DYPLOMATYCZNA

Ambasador tytularny, doktor habilitowany nauk prawnych. Absolwent wyższej uczelni o profilu dyplomatyczno-konsularnym (SGSZ) w Warszawie.

Ponad pół wieku pracował w MSZ, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektorskie w Centrali i kierownicze na placówkach dyplomatycznych. Był m.in. szefem Ambasady RP w Belgradzie, w czasie wojny, w latach 1992-1996. W Centrali MSZ szczególnie długo pracował w Departamencie Prawno-Traktatowym, uczestnicząc w licznych rokowaniach i konferencjach międzynarodowych. Wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach i w instytucjach administracji rządowej oraz autor cenionych podręczników i prac naukowych z dziedziny dyplomacji oraz prawa dyplomatycznego i konsularnego.

Publikacje (wybrane):

„Prawo dyplomatyczne i konsularne” (12 wydań), „Korespondencja dyplomatyczna”, „Vademecum protokółu dyplomatycznego”, „Leksykon dyplomatyczny”, „Immunitet państwa”, „Przywileje i immunitety międzynarodowe”, „Immunitety i przywileje Rady Europy i Wspólnot Europejskich”, „Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych” i wiele artykułów związanych z prawem dyplomatycznym i konsularnym oraz dyplomacją.

Na stałe w: Warszawie