Szopa Maciej

Szopa Maciej

RESEARCH FELLOW

Dziennikarz branżowy (przemysł, technika i wojskowość). Ukończył studia na Wydziale Historii UW (II stopnia) i dziennikarstwo (Wydział Dziennikarstwa i Nauk politycznych UW, studia podyplomowe).

Specjalizacje: LOTNICTWO, SYSTEMY BEZZAŁOGOWE, TECHNIKA WOJSKOWA, PRZEMYSŁ I RYNEK ZBROJENIOWY, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I OBRONNOŚĆ PAŃSTW, OBSZAR DALEKIEGO WSCHODU, UNII EUROPEJSKIEJ I STANÓW ZJEDNOCZONYCH, HISTORIA, WARGAMING

Maciej Szopa jest absolwentem historii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Jako autor artykułów zaczynał w czasopiśmie popularnonaukowym „Historia Polski”, następnie w tygodniku „Wprost” (dział Biznes, dział on-line) i tygodniku (później miesięczniku) „Polska Zbrojna”. Redaktor i dziennikarz miesięcznika „Nowa Technika Wojskowa” i autor artykułów popularnonaukowych i specjalistycznych w czasopismach „Poligon”, „Lotnictwo” i „Technika Wojskowa Historia”. Redaktor naczelny anglojęzycznego rocznika „Polish Defence Yearbook”, stanowiącego kompendium wiedzy dla odbiorcy zagranicznego jeśli chodzi o polski rynek  zbrojeniowy. Redaktor prowadzący, dorocznego dwujęzycznego wydania specjalnego „Nowej Techniki Wojskowej” – „Nowa Technika Wojskowa MSPO Special”.

Obecnie w wydawnictwie ZBiAM gdzie jest redaktorem i dziennikarzem miesięcznika „Wojsko i Technika”, dziennikarzem w czasopismie „Lotnictwo Aviation International” i autorem popularnonaukowych artykułów historycznych w „Wojsko i Technika Historia”. Redaktor prowadzący wydania specjalnego „Wojsko i Technika MSPO Special”. Autor licznych analiz i specjalistycznych artykułów o tematyce obronnościowej publikowanych w wiodących w kraju czasopismach specjalistycznych, specjalizujący się głównie w zagadnieniach dotyczących lotnictwa, systemach bezzałogowych i technologiach przyszłości. Autor i wydawca gry wojennej traktującej o współczesnym konflikcie zbrojnym w Europie Środkowo-wchodniej („Orły i Rakiety”/„Eagles and Missiles”) a także monografii historycznej „Grunwald 1410”.

Na stałe w: Warszawie