Tomkiewicz Jacek

Tomkiewicz Jacek

Research Fellow

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent dwóch fakultetów (Ekonomia oraz Finanse i Bankowość) na AE w Krakowie. Od 2001 r. wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizacje: EKONOMIA, FINANSE, POLITYKA GOSPODARCZA

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent dwóch fakultetów (Ekonomia oraz Finanse i Bankowość) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2001 r. pracownik naukowy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK). W ALK pracuje w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER początkowo na stanowisku asystenta, od grudnia 2005 r. adiunkta, a od lipca 2008 r. pełni obowiązki dyrektora ds. naukowych. Prowadzi prace naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim (na studiach dziennych oraz podyplomowych, w tym MBA) z takich przedmiotów jak: makroekonomia, mikroekonomia, polityka gospodarcza, ekonomia menedżerska, finanse publiczne, ekonomia sektora publicznego. W latach 2002-2003 pełnił funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów (odpowiedzialny za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych). Przebywał kilkakrotnie w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University w USA czy OECD w Paryżu. W latach 2009-2010 wykładowca w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), Europejskim Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi. Autor publikacji z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych.

Na stałe w: Warszawie