Tonta Rachela

Tonta Rachela

Research Fellow

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Specjalizacja: BLISKI WSCHÓD

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – stosunki międzynarodowe; studiowała na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Członek Stowarzyszenia Closer To Asia. Pracowała jako wolontariusz na Zachodnim Brzegu Jordanu w ramach programu koordynowanego przez Światową Radę Kościołów oraz Stowarzyszenie Arabia.pl, jak również była członkiem zespołu biorącego udział w programie „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, pod kierunkiem prof. Andrzeja Kapiszewskiego. Specjalizuje się w problematyce bliskowschodniej. Głównym obszarem zainteresowań jest działalność polityczna Hezbollahu i Hamasu, społeczności szyickie w krajach arabskich, problemy społeczno-polityczne Libanu oraz konflikt izraelsko-palestyński.

Publikacje (wybrane):

Zmiany w otoczeniu politycznym jako jeden z czynników mobilizacji politycznej szyitów w Libanie, [w:] „Państwo, wspólnota, religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie”, pod. red. Krzysztofa Kościelniaka, Wydawnictwo Unum, Kraków 2010; Why the Chehabist State Failed – the State in Society Approach, „Hemispheres. Studies of Cultures and Societies”, No 24, Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2009; Obchody święta Aszura a procesy polityczne w Libanie, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, Nr. 1 (VI), Kraków 2009; Porozumienie z Mekki 2007 – Szansą na wznowienie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie? [w:] „Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne”, pod. red. A. Kapiszewskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008; Hezbollah w systemie politycznym Libanu, [w:] „Arabowie – islam – świat”, pod red. M.M. Dziekana i I. Kończak, Łódź 2007.

Na stałe w: Krakowie

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter