Trubalska Justyna

Trubalska Justyna

Research Fellow

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, POLITYKA ENERERGETYCZNA, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, POLITYKA ZAGRANICZNA RP, POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA RP, PROCESY MIGRACJI.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. Autorka monografii Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej, PTG, Kraków 2015.

Publikacje (wybrane):

Integracja ekonomiczna w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, „Studenckie Zeszyty Naukowe Consensus” 2008 nr 10; Międzynarodowa rola Japonii w regionie Azji Wschodniej po II wojnie światowej”, „Studenckie Zeszyty Naukowe Consensus” 2009 nr 12; Debata w sprawie utworzenia Wspólnoty Wschodnioazjatyckiej”, „Facta Simonidis” 2010 nr 2; Trubalska J. Podziemne magazyny gazu jako element bezpieczeństwa energetycznego Polski, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” O.L. PAN, tom V, Lublin 2010; Trubalska J., Solidarność energetyczna Unii Europejskiej – próba definicji, „Studia i analizy europejskie” 2011, nr 8/2011; Trubalska J., Realizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne w Europie, (red.) Bojarczyk B. Olchowski J., TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” O.L. PAN, tom IX, Lublin 2014; Trubalska J., W kierunku dywersyfikacji. Rola elektrowni jądrowej w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski, „Zeszyty Naukowe WSEI, Seria: Administracja”, 2014, vol. 4, nr 1; Trubalska J., Próba oceny bezpieczeństwa energetycznego Polski – stan obecny, „TEKI Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” O.L. PAN, tom IX a, Lublin 2014.

Na stałe w: Lublinie