Tymkiv Yaropolk

Tymkiv Yaropolk

Research Fellow

Koordynator Programu Rozwoju Parlamentu na Krymie (USAID), wykładowca w Katedrze Informacji Międzynarodowej na Uniwersytecie Narodowym Politechnika Lwowska.

Specjalizacje: STOSUNKI UKRAINA-UE, UKRAINA-NATO, UKRAINA-POLSKA, POLITYKA WEWNĘTRZNA UKRAINY, NGO

Koordynator Programu Rozwoju Parlamentu na Krymie (USAID), wykładowca w Katedrze Informacji Międzynarodowej na Uniwersytecie Narodowym Politechnika Lwowska, konsultant Komitetu ds. Integracji Europejskiej Parlamentu Ukrainy, trener w międzynarodowym projekcie British Council „Intercultural Navigators”. Doktor nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce na Uniwersytecie MCS w Lublinie. Doktor nauk politycznych na Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie.

Publikacje (wybrane):

„Ukraina wobec problemów і instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego”, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009; Mechanizmy współpracy i instytucjonalizacja stosunków Ukraina-UE [w:] „Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP”, pod red. W. Baluka; Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009; „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki”, Lublin-Lwów, IESW, 2009; Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy, [w:] „Ukraina w stosunkach międzynarodowych”, pod red. M. Pietras, T. Kapuśniak; Lublin, Wyd. UMCS, 2007.

Na stałe na: Ukrainie