Valdas Adamkus

Valdas Adamkus

Prezydent Litwy (1998 - 2009)

Vladas Adamkus został laureatem nagrody „Rycerz Wolności” za swoją działalność, która miała na celu przeprowadzenie ponownych wyborów na Ukrainie oraz za jego zaangażowanie w Pomarańczową Rewolucję.

W czasie I wojny światowej działał w antyniemieckiej partyzantce. Zajmował się wtedy dystrybucją podziemnych czasopism patriotycznych. Pod koniec wojny razem z rodzicami wyemigrował do Niemiec. Tam ukończył gimnazjum oraz zaczął studia na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. W 1949 r. Valdas Adamkus zdecydował się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Podczas swojego pobytu w USA intensywnie angażował się w działania na rzecz społeczności litewskiej. W roku 1997 kandydował na urząd prezydenta, który objął po zakończeniu drugiej tury wyborów w 1998 roku. Będąc prezydentem Litwy popierał akcesję państwa do Unii Europejskiej oraz NATO.