Wojciechowski Paweł

Wojciechowski Paweł

Senior Fellow

Od listopada 2014 r. pełni funkcję Głównego Ekonomisty ZUS, a od maja 2015 również Koordynatora Europejskiego Korytarza Transportowego Ren-Alpy.

Specjalizacje: GOSPODARKA, INFRASTRUKTURA

Profesor Wojciechowski jest Dyrektorem Whiteshield Partners z siedzibą w Londynie.  Obecnie pełni również funkcję europejskiego koordynatora transeuropejskiego korytarza transportowego Ren-Alpy w strukturach UE, a także wykłada ubezpieczenia na WPSW i jest  niezależnym  członkiem dwóch rad nadzorczych. W latach 2006-2020 był ministrem finansów, wiceministrem spraw zagranicznych, prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Ambasadorem – Stałym Przedstawicielem RP przy OECD oraz głównym ekonomistą ZUS.  W latach 1995-2005 był dyrektorem oddziału w Polskim Banku Rozwoju S.A., prezesem TFI Atut S.A. oraz prezesem PTE Allianz Polska S.A.  Ukończył ekonomię na amerykańskim John Carroll University, następnie studia doktoranckie na Case Western Reserve University, tytuł doktora nauk technicznych otrzymał w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w 1995 r.  Wykładał na uniwersytetach John Carroll, Koźmińskiego oraz Harvarda.

Na stałe w: Warszawie