Wysocka-Fijorek Emilia

Wysocka-Fijorek Emilia

Research Fellow

Specjalistka ds. środowiska naturalnego oraz autorka artykułów i wystąpień związanych z zarządzaniem przestrzenią leśną.

Specjalizacje: ŚRODOWISKO NATURALNE, EKONOMIKA LEŚNICTWA I URZĄDZANIE LASU

Specjalistka ds. środowiska naturalnego. Autorka artykułów i wystąpień związanych z zarządzaniem przestrzenią leśną i środowiskiem naturalnym. Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Publikacje (wybrane):

Private forests in Poland, general remarks, importance and perspective of development, „Students' youth add scientific progress in agro-industrial complex”, Lwów; „Nadzór nad lasami prywatnymi w Polsce”, Warszawa 2008; „Lasy drobnej własności w okresie międzywojennym”, red. Barbara Wiśniowska-Kielian, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2009; „Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce”, Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2009; Conception of management of private forests in Poland, w: „The fourth international scientific conference Rural development 2009 – Transitions towards sustainability”, tom II, Kowno 2009 (recenzowany); Lasy prywatne. Analiza zasobów, „Realia i co dalej…”, Warszawa, listopad 2011

Na stałe w: Warszawie