Yeager Thomas

Yeager Thomas

Senior Fellow

Emerytowany dyplomata i kapitan Marynarki Wojennej USA. Prawnik (doktorat na Uniwersytecie Georgetown). Były wicekonsul w Ambasadzie USA.

Specjalizacje: POLITYKA ZAGRANICZNA USA, STOSUNKI TRANSATLANTYCKIE, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, OPERACJE WOJSKOWE, IRAN, MIGRACJE I HANDEL LUDŹMI

Emerytowany dyplomata i kapitan Marynarki Wojennej USA. Prawnik (doktorat na Uniwersytecie Georgetown). Ostatnio pracował jako szef biura ds. polityczno-ekonomicznych i zastępca ambasadora USA na Malcie. W Departamencie Stanu USA był m.in. koordynatorem spraw polskich i zajmował się problematyką nieproliferacji. Wicekonsul i oficer ds. politycznych w Ambasadzie USA w Warszawie w latach 2003-2005. Jako kapitan Marynarki Wojennej służył w różnych strukturach w USA i w NATO, planując operacje m.in. w Kosowie i Afganistanie.

Publikacje (wybrane):

autor raportów Departamentu Stanu, m.in. „Raportu o stanie praw człowieka” i „Raportu nt. zwalczania handlu ludźmi” (Polska – 2004 r., Malta – 2009-2012 r.); wcześniej m.in. redaktor publikacji Departamentu Obrony Narodowej USA „Soviet Military Power”.

Na stałe w: Gdańsku i Seattle