Zaleski Przemysław

Zaleski Przemysław

SENIOR FELLOW

Doktor nauk ekonomicznych. Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym, zarówno jako pracownik firm konsultingowych, jak i menadżer wysokiego szczebla.

Specjalizacja: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Doktor nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Politechniki Częstochowskiej, Wydział Zarządzania i Informatyki, mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek  zarządzanie i marketing, absolwent studiów MBA WSFiZ w Warszawie,  absolwent studiów Zarządzania Projektami PMA George Washington University, Washington DC (Dyplom Associate’s Certfikate Project Menagement), absolwent kursu Energy Portfolio Management and Optymimisation, Honkong, oraz licznych kursów biznesowych i kursów związanych z sektorem energetycznym i paliwowym.

Bierze aktywny udział w pracach wielu organizacji branżowych. Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, podkomisji stałej ds. energetyki przy Komisji Gospodarki Sejmu RP. Członek/ ekspert Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, wiceprzewodniczący zespołu ds. rynków hurtowych Towarzystwa Obrotu Energią, ekspert w międzynarodowym stowarzyszeniu branżowym Eurelectric – Energy Policy & Generation Committee z siedzibą w Brukseli. W 2010 objął funkcję wiceprzewodniczącego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej utworzonej przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki. Od 2011 ekspert przy komisji realizującej Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w obszarze energetyki.

Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym, najpierw jako doradca w firmach konsultingowych, następnie w latach 2001-2007 menadżer na stanowiskach operacyjnych w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektroenergetycznych Wrocław SA, EconTrade SA,  EnergiaPro SA, Grupa Tauron SA. Następnie w latach 2008-2013 Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i Finansowych w Enea Operator, następnie 20013-2015 Prezes Zarządu Enea Trading Grupa Enea. Od października 2015 do czerwca 2016 doradca Zarządu w Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych SA, Grupa PERN. Członek Rad Nadzorczych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Śrem SA, ENEOS SA, Enea Wytwarzanie SA.   Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, Katedra Zarządzania, Badań Operacyjnych i Finansów. Prowadzi blog poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu na portalu energetyka.defence24.pl, autor licznych publikacji poświęconych tej tematyce.

Na stałe w: Warszawie