Zbigniew Pisarski

Zbigniew Pisarski

Prezes Zarządu Fundacji

 

Inicjator i przewodniczący Warsaw Security Forum, dorocznej konferencji wysokiego szczebla poświęconej obronności i bezpieczeństwu międzynarodowemu. w 2010 roku Prezydent RP powołał go w skład Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego przy Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Zbigniew Pisarski jest społecznym przedsiębiorcą i inwestorem. Założyciel Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, czołowego polskiego think-tanku specjalizującego się w bezpieczeństwie międzynarodowym, grach wojennych i symulacjach. Założyciel i dyrektor programowy Europejskiej Akademii Dyplomacji, pierwszej w Europie pozarządowej akademii dyplomatycznej.

Absolwent Uniwersytetu Wiedeńskiego, studiował również na Uniwersytecie Harvarda oraz Uniwersytecie Georgetown. Absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską.

W przeszłości zajmował się lekkoatletyką zdobywając medale na dystansie 400m/400mppł podczas Mistrzostw Polski.