Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w warszawskim biurze organizacji przy projektach i programach Fundacji, jak m.in. konferencja Warsaw Security Forum (WSF) czy projekty analityczne (w zależności od profilu kandydata). Praktyki trwają minimum 12 tygodni (240h) i obejmują wymiar co najmniej 20 h tygodniowo.

Podstawowe obowiązki:

 • praca w zespole pod kierownictwem koordynatora programu;
 • opracowywanie założeń i realizacja poszczególnych etapów projektu, np. identyfikacja profilu uczestników i partnerów projektu, kontakty z administracją publiczną;
 • wsparcie zespołu w organizacji wydarzeń – konferencji i seminariów eksperckich;
 • pisanie notatek i sprawozdań z wydarzeń;
 • wsparcie zadaniowe i organizacyjne.

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego – na poziome C1
 • znajomość aktualnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, przemysłu obronnego;
 • wykształcenie kierunkowe (stosunki międzynarodowe, europeistyka lub pokrewne);
 • łatwość redagowania tekstów i korespondencji w jęz. polskim i angielskim
 • duża samodzielność i zdolności organizacyjne;
 • sumienność w wykonywaniu zadań;
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne;
 • bardzo dobra znajomość pakietu  MS Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint);
 • wysoka kultura osobista.

W czasie trwania praktyk istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w niektórych wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego oraz Europejską Akademię Dyplomacji. Praktyki kończą się wystawieniem zaświadczenia o ukończonym stażu i/lub rekomendacji.

Zainteresowanych prosimy o nadesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: office@pulaski.pl  W tytule maila proszę prosimy wpisać słowo „praktyki”.

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)”.