Jessica Maksimov

Visiting Fellow

Jessica Maksimov

Jessica Maksimov uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Georgetown w 2021 r., podczas których jeden semestr przebywała na uniwersytecie Complutense w Madrycie. Po ukończeniu studiów 1 stopnia wyjechała do Madrytu w Hiszpani uczyć języka angielskiego w programie North American Language and Culture Assistants. Aktualnie jest na drugim roku studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, rosyjskie i wschodnioeuropejskie na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Jesienią 2023 roku  Jessica ukończyła stypendium Responsible Artificial Intelligence Network Fellowship, a obecnie prowadzi badania w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jej obszary badawcze obejmują zakres nowych technologii, dezinformacji i cyberbezpieczeństwa.

Jessica Maksimov

Visiting Fellow

Jessica Maksimov

Jessica Maksimov uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Georgetown w 2021 r., podczas których jeden semestr przebywała na uniwersytecie Complutense w Madrycie. Po ukończeniu studiów 1 stopnia wyjechała do Madrytu w Hiszpani uczyć języka angielskiego w programie North American Language and Culture Assistants. Aktualnie jest na drugim roku studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, rosyjskie i wschodnioeuropejskie na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Jesienią 2023 roku  Jessica ukończyła stypendium Responsible Artificial Intelligence Network Fellowship, a obecnie prowadzi badania w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jej obszary badawcze obejmują zakres nowych technologii, dezinformacji i cyberbezpieczeństwa.