Grzegorz Rdzanek

Research Fellow

Grzegorz Rdzanek

Doktor habilitowany nauk o polityce w specjalności: stosunki międzynarodowe. Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wykładowca akademicki z wieloletnim stażem.

Specjalizacje: PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY, NATO, POLITYKA WOJSKOWA PAŃSTW NORDYCKICH, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Doktor habilitowany nauk o polityce w specjalności: stosunki międzynarodowe. Do 2016 roku zatrudniony w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2016 roku związany jako profesor uczelni z Wydziałem Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W jednostce tej sprawował funkcję Prodziekana ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. W latach 2016-2020 ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, instytucji odpowiedzialnej za jakość kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym. Autor licznych publikacji naukowych (w tym o charakterze monografii) dotyczących przede wszystkim: ewolucji NATO, europejskiej polityki zbrojeniowej, polityk obronnych Danii oraz Norwegii, działań ekspedycyjnych sił zbrojnych Danii. Badawczo zajmuje się głównie problematyką bezpieczeństwa militarnego Europy Północnej oraz polityk obronnych państw nordyckich: Danii, Norwegii, Szwecji. Intensywnie współpracuje z uczelniami oraz ośrodkami badawczymi w krajach skandynawskich. Wielokrotnie realizował pobyty badawcze oraz dydaktyczne w skandynawskich uczelniach, między innymi w: Uniwersytecie w Oslo, Uniwersytecie w Aalborgu, Mid Sweden University, Uniwersytecie w Helsinkach.

Publikacje (wybrane):

 • Grzegorz Rdzanek, Dania jako uczestnik wielostronnej współpracy państw nordyckich w zakresie polityki zbrojeniowej, Difin, Warszawa 2015;
 • Aleksandra Kusztal, Grzegorz Rdzanek, Powitanie z Afryką. Rola duńskich sił zbrojnych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Somalii, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020;
 • Grzegorz Rdzanek, Miejsce Litwy, Łotwy, Estonii w polityce wojskowej Danii w latach 1993 – 2000, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2003;
 • pod redakcją Grzegorza Rdzanka, Euroatlantycka obronność na rozdrożu, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004;
 • Grzegorz Rdzanek, Eurosamoloty. Trudne początki europejskiej współpracy zbrojeniowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007;
 • Grzegorz Rdzanek, Rozwój zdolności operacyjnych Unii Zachodnioeuropejskiej od Maastricht do Amsterdamu z uwzględnieniem roli członka stowarzyszonego na przykładzie Norwegii, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2013;
 • Grzegorz Rdzanek, Grzegorz Tokarz (red.), Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2009;
 • Grzegorz Rdzanek, Dania jako uczestnik wielostronnej współpracy państw nordyckich w zakresie polityki zbrojeniowej, Difin, Warszawa 2015;
 • Aleksandra Kusztal, Grzegorz Rdzanek, Powitanie z Afryką. Rola duńskich sił zbrojnych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Somalii, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020.

Na stałe we: Wrocławiu

Grzegorz Rdzanek

Research Fellow

Grzegorz Rdzanek

Doktor habilitowany nauk o polityce w specjalności: stosunki międzynarodowe. Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wykładowca akademicki z wieloletnim stażem.

Specjalizacje: PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY, NATO, POLITYKA WOJSKOWA PAŃSTW NORDYCKICH, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Doktor habilitowany nauk o polityce w specjalności: stosunki międzynarodowe. Do 2016 roku zatrudniony w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2016 roku związany jako profesor uczelni z Wydziałem Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W jednostce tej sprawował funkcję Prodziekana ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. W latach 2016-2020 ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, instytucji odpowiedzialnej za jakość kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym. Autor licznych publikacji naukowych (w tym o charakterze monografii) dotyczących przede wszystkim: ewolucji NATO, europejskiej polityki zbrojeniowej, polityk obronnych Danii oraz Norwegii, działań ekspedycyjnych sił zbrojnych Danii. Badawczo zajmuje się głównie problematyką bezpieczeństwa militarnego Europy Północnej oraz polityk obronnych państw nordyckich: Danii, Norwegii, Szwecji. Intensywnie współpracuje z uczelniami oraz ośrodkami badawczymi w krajach skandynawskich. Wielokrotnie realizował pobyty badawcze oraz dydaktyczne w skandynawskich uczelniach, między innymi w: Uniwersytecie w Oslo, Uniwersytecie w Aalborgu, Mid Sweden University, Uniwersytecie w Helsinkach.

Publikacje (wybrane):

 • Grzegorz Rdzanek, Dania jako uczestnik wielostronnej współpracy państw nordyckich w zakresie polityki zbrojeniowej, Difin, Warszawa 2015;
 • Aleksandra Kusztal, Grzegorz Rdzanek, Powitanie z Afryką. Rola duńskich sił zbrojnych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Somalii, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020;
 • Grzegorz Rdzanek, Miejsce Litwy, Łotwy, Estonii w polityce wojskowej Danii w latach 1993 – 2000, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2003;
 • pod redakcją Grzegorza Rdzanka, Euroatlantycka obronność na rozdrożu, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004;
 • Grzegorz Rdzanek, Eurosamoloty. Trudne początki europejskiej współpracy zbrojeniowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007;
 • Grzegorz Rdzanek, Rozwój zdolności operacyjnych Unii Zachodnioeuropejskiej od Maastricht do Amsterdamu z uwzględnieniem roli członka stowarzyszonego na przykładzie Norwegii, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2013;
 • Grzegorz Rdzanek, Grzegorz Tokarz (red.), Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2009;
 • Grzegorz Rdzanek, Dania jako uczestnik wielostronnej współpracy państw nordyckich w zakresie polityki zbrojeniowej, Difin, Warszawa 2015;
 • Aleksandra Kusztal, Grzegorz Rdzanek, Powitanie z Afryką. Rola duńskich sił zbrojnych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Somalii, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020.

Na stałe we: Wrocławiu