PRAKTYKI

PRAKTYKI

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w swoim warszawskim biurze. Praktyki trwają od 5 do 12 tygodni i obejmują wymiar co najmniej 20 godzin tygodniowo. Każdemu praktykantowi przypisany jest opiekun. Współpraca w trakcie praktyk może mieć formę zdalną (on-line).

W czasie trwania praktyk istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w niektórych wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego oraz siostrzaną fundację – Europejską Akademię Dyplomacji.

Współpraca kończy się wystawieniem zaświadczenia o ukończonych praktykach, a w przypadku wyjątkowo udanej współpracy także rekomendacji.

Przykładowe zadania:

 • Wsparcie stałych projektów Fundacji, takich jak np. Warsaw Security Forum;
 • Współpraca przy realizacji projektów analitycznych, publikacji raportów;
 • Wsparcie organizacji wydarzeń: konferencji, debat, seminariów eksperckich;
 • Sporządzanie notatek, sprawozdań z wydarzeń, postów na stronę internetową, treści na Social Media;
 • Kontrybucja na rzecz rozwoju Fundacji: doskonalenie procedur, dokumentów, grafik, uzupełnianie baz danych, etc.;
 • Wsparcie funkcjonowania biura Fundacji.

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom co najmniej C1);
 • Wykształcenie: ukończony co najmniej I rok studiów licencjackich; preferowane kierunki: stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo, ekonomia, ale także grafika komputerowa, IT lub pokrewne;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • Umiejętność tworzenia grafik i/lub stron Internetowych będzie atutem;
 • Swoboda w redagowaniu tekstów i korespondencji w jęz. polskim i angielskim;
 • Znajomość aktualnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych lub przemysłu obronnego;
 • Duża samodzielność, zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu zadań;
 • Zdolności organizacyjne;
 • Duże kompetencje w zakresie komunikacji międzyludzkiej;
 • Wysoka kultura osobista.

Proces aplikacji:

Warunkiem aplikacji na praktyki/staż jest wypełnienie formularza aplikacyjnego w języku angielskim. Wypełnienie samego formularza zajmuje mniej niż 15 minut, jednakże wymaga załączenia CV oraz listu motywacyjnego.

FKP rozpatruje aplikacje przez cały rok. Odpowiedzi na zgłoszenia udzielane są w terminie ok. 30 dni.

Zgłoszenia nadesłane w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Pytania:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: office@pulaski.pl

Prosimy o tytułowanie maila zgodnie ze wzorem: „Praktyki FKP – Imię Nazwisko”.

Application form:

Please note that all fields are mandatory unless otherwise indicated.
Permanent address:
Attachments (pdf, doc, docx format only):
Attachments (pdf, doc, docx format only):
GDPR: I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the European Parliament's and Council of the European Union Regulation on the Protection of Natural Persons as of 27 April 2016, with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive).
I hereby give consent for my personal data included in the application to be used by the Casimir Pulaski Foundation for the purpose of informing me about its work, events, publications, etc.
I hereby give consent for my personal data included in the application to be processed for the purposes of future recruitment processes.