Program Cyberbezpieczeństwa realizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego jest odpowiedzią na coraz szerzej wskazywaną na świecie potrzebę specjalistycznej dyskusji dotyczącej kwestii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni na poziomie państwowym i międzynarodowym. Głównymi obszarami działalności są analizy strategicznych rozwiązań w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa, jak również wskazywanie problemów i opracowywanie rekomendacji. Badania dotyczą przede wszystkim problematyki prawnej i organizacyjnej. Celem programu jest również zwiększanie świadomości o zagrożeniach cybernetycznych wśród obywateli, pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli sektora prywatnego.

Aktualności

Publikacje

Partnerzy i Sponsorzy*

LogoWAT
39_skw
Centrum_Doktryn_i_Szkolenia
vf_logo_color_72_small

*Instytucje, które wsparły finansowo projekt badawczy lub wydarzenie w ramach programu w latach 2015-2017 zgodnie z polityką swobody intelektualnej Fundacji. 

Zespół i Eksperci

Małecki Grzegorz

Senior Fellow

Pułkownik, dyplomata i funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych, w tym Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W 2016 szef Agencji Wywiadu.

Kulesza Joanna

Research Fellow

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Reprezentuje europejskich użytkowników Internetu w komitecie doradczym ICANN (At-Large Advisory Committee). Przewodnicząca Rady Doradczej Światowego Forum Kompetencji Cyfrowych (Global Forum on Cyber Expertise).