Program Cyberbezpieczeństwa realizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego jest odpowiedzią na coraz szerzej wskazywaną na świecie potrzebę specjalistycznej dyskusji dotyczącej kwestii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni na poziomie państwowym i międzynarodowym. Głównymi obszarami działalności są analizy strategicznych rozwiązań w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa, jak również wskazywanie problemów i opracowywanie rekomendacji. Badania dotyczą przede wszystkim problematyki prawnej i organizacyjnej. Celem programu jest również zwiększanie świadomości zagrożeń cybernetycznych wśród obywateli, pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli sektora prywatnego.

Program koordynuje p. Kamil Mazurek (kmazurek@pulaski.pl, tel. +48 22 378 11 94).

Aktualności

Publikacje

Partnerzy i Sponsorzy*

LogoWAT
39_skw
Centrum_Doktryn_i_Szkolenia
vf_logo_color_72_small

*Instytucje, które wsparły finansowo projekt badawczy lub wydarzenie w ramach programu w latach 2015-2017 zgodnie z polityką swobody intelektualnej Fundacji. 

Zespół i Eksperci

Kamil Łukasz Mazurek

Koordynator Programu Bezpieczeństwo i Obronność, Koordynator Programu Cyberbezpieczeństwo

Koordynator Programu Bezpieczeństwo i Obronność FKP, ukończył studia II (nauki polityczne) i III stopnia na UW. Interesuje się bezpieczeństwem międzynarodowym i obronnością.

Kozłowski Andrzej

Research Fellow

Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent stosunków międzynarodowych oraz europeistyki na UŁ.

Kulesza Joanna

Research Fellow

Adiunktka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz ekspertka Rady Europy w zakresie zarządzania Internetem, praw człowieka i cyberbezpieczeństwa.

Wezgraj Jakub

RESEARCH FELLOW

Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa. Założyciel kancelarii prawnej „ODOekspert”.

Wróbel Grzegorz

Research Fellow

Specjalista w obszarze ochrony informacji. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa.