Program Cyberbezpieczeństwa realizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego jest odpowiedzią na coraz szerzej wskazywaną na świecie potrzebę specjalistycznej dyskusji dotyczącej kwestii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni na poziomie państwowym i międzynarodowym. Głównymi obszarami działalności są analizy strategicznych rozwiązań w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa, jak również wskazywanie problemów i opracowywanie rekomendacji. Badania dotyczą przede wszystkim problematyki prawnej i organizacyjnej. Celem programu jest również zwiększanie świadomości zagrożeń cybernetycznych wśród obywateli, pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli sektora prywatnego.

Aktualności

Publikacje

Partnerzy i Sponsorzy*

LogoWAT
39_skw
Centrum_Doktryn_i_Szkolenia
vf_logo_color_72_small

*Instytucje, które wsparły finansowo projekt badawczy lub wydarzenie w ramach programu w latach 2015-2017 zgodnie z polityką swobody intelektualnej Fundacji. 

Zespół i Eksperci

Małecki Grzegorz

Senior Fellow

Funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych i dyplomata, pułkownik, w tym Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, w 2016 szef Agencji Wywiadu

Kozłowski Andrzej

Research Fellow

Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent stosunków międzynarodowych oraz europeistyki na UŁ.

Kulesza Joanna

Research Fellow

Adiunktka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz ekspertka Rady Europy w zakresie zarządzania Internetem, praw człowieka i cyberbezpieczeństwa.

Wezgraj Jakub

RESEARCH FELLOW

Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa. Założyciel kancelarii prawnej „ODOekspert”.

Wróbel Grzegorz

Research Fellow

Specjalista w obszarze ochrony informacji. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa.

Wilczewska Alicja

Research Fellow

Doktor nauk o bezpieczeństwie i prowadząca zajęcia w Akademii Sztuki Wojennej; absolwentka Wydziału Polonistyki UW o specjalizacji Filologia dla mediów, związana z sektorem prywatnym w obszarze komunikacji marketingowej.