Program „Gospodarka i energetyka” stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę opracowania strategicznej wizji rozwoju gospodarczego Polski, modernizacji infrastruktury krytycznej oraz zapewnienia polskiej gospodarce stabilnych dostaw surowców energetycznych. W związku z dynamicznymi zmianami w środowisku bezpieczeństwa energetycznego, które miały miejsce w ostatnich latach Fundacja Pułaskiego zdecydowała się na stworzenie nowego projektu badawczego pt. „Bezpieczeństwo energetyczne”. W ramach projektu opracowywane są analizy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej, jak również badanie trendów światowych. Szczególny nacisk położony jest na uwypuklenie rosnącej roli dostaw surowców w dzisiejszym świecie oraz coraz częstsze przypadki wykorzystywania ich jako narzędzia politycznego. Projekt zajmuje się również kwestiami dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, przeobrażeniami na rynku gazu ziemnego, rolą energii atomowej w dzisiejszym świecie oraz zmianami zachodzącymi na płaszczyźnie kontraktowania i rosnącym rynkiem transakcji spotowych.

Program koordynuje p. Patrycja Chomicka (pchomicka@pulaski.pl, tel. +48 22 378 11 95).

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego rozpoczęła project “Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine”. Głównym celem projektu jest przyczynianie się do budowania efektywnej komunikacji pomiędzy aktorami publicznymi i państwowymi, jak również wzmacnianie relacji pomiędzy najważniejszymi podmiotami w przypadku kryzysu energetycznego. Badania prowadzone w ramach projektu będą się skupiały na poprawianiu komunikacji pomiędzy powyższymi podmiotami na poziomie narodowym i regionalnym.
Pierwsza faza projektu będzie polegała na zdefiniowaniu problemów w strategiach komunikacyjnych podmiotów państwowych i publicznych w zakresie współpracy w przypadku zaistnienia kryzysu energetycznego na dużą skalę, który dotknąłby aktorów z sektora prywatnego, publicznego oraz przedstawicieli władz państwowych. Druga faza projektu będzie polegała na wypracowaniu rozwiązań i zaleceń opracowanych w oparciu o dobre praktyki obowiązujące w krajach V4 oraz na Ukrainie.
Projekt będzie trwał przez rok, w jego ramach odbędą się trzy spotkania w formule roundtable (w Warszawie, Kijowie oraz Bratysławie) oraz symulacja dotycząca bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, która będzie wydarzeniem towarzyszącym Warsaw Security Forum 2018 w październiku.
Projekt uzyskał finansowe wsparcie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i jest organizowany we współpracy z organizacjami partnerskimi z krajów V4 oraz Ukrainy: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Centre for Global Studies “Strategy XXI”, KNO Česko, spol. s r.o., and Center for Fair Political Analysis.

Aktualności

Publikacje

Partnerzy

Zespół i Eksperci

Patrycja Chomicka

Członek Zarządu, Szef Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum, P.O. Dyrektor Programu Cyberbezpieczeństwo i Gospodarka i Energetyka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Hebraistyka oraz programu Double Diploma z Izraelem. Specjalizuje się w bezpieczeństwie cybernetycznym, polityce zagranicznej Polski oraz regionie Bliskiego Wschodu.

Małecki Grzegorz

Senior Fellow

Funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych i dyplomata, pułkownik, w tym Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, w 2016 szef Agencji Wywiadu

Czerepok Jan

Senior Fellow

Finansista, od 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu KUKE (polskiego ECA). Wcześniej kierował Departamentem Wspierania Handlu Zagranicznego BGK.

Piątkowski Marcin

Senior Fellow

Doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako główny ekonomista PKO BP S.A. oraz ekonomista Departamentu Europejskiego i doradca dyrektora wykonawczego MFW.

Wojciechowski Paweł

Senior Fellow

Od listopada 2014 r. pełni funkcję Głównego Ekonomisty ZUS, a od maja 2015 również Koordynatora Europejskiego Korytarza Transportowego Ren-Alpy.

Zaleski Przemysław

SENIOR FELLOW

Doktor nauk ekonomicznych. Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym, zarówno jako pracownik firm konsultingowych, jak i menadżer wysokiego szczebla.

Nyga-Łukaszewska Honorata

Research Fellow

Pracownik MSZ RP. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz zarządzania i marketingu SGH.

Ruszel Mariusz

Research Fellow

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. Ukończył studia doktoranckie i magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.

Sakowicz Marcin

Research Fellow

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej SGH, wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doktor nauk ekonomicznych oraz absolwent SGH.

Słobodian Natalia

RESEARCH FELLOW

Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Była członkiem Rady Społecznej przy Ministerstwie Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy.

Tomkiewicz Jacek

Research Fellow

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent dwóch fakultetów (Ekonomia oraz Finanse i Bankowość) na AE w Krakowie. Od 2001 r. wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego.

Trubalska Justyna

Research Fellow

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Wysocka-Fijorek Emilia

Research Fellow

Specjalistka ds. środowiska naturalnego oraz autorka artykułów i wystąpień związanych z zarządzaniem przestrzenią leśną.