Program „Gospodarka i energetyka” stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę opracowania strategicznej wizji rozwoju gospodarczego Polski, modernizacji infrastruktury krytycznej oraz zapewnienia polskiej gospodarce stabilnych dostaw surowców energetycznych. W związku z dynamicznymi zmianami w środowisku bezpieczeństwa energetycznego, które miały miejsce w ostatnich latach Fundacja Pułaskiego zdecydowała się na stworzenie nowego projektu badawczego pt. „Bezpieczeństwo energetyczne”. W ramach projektu opracowywane są analizy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej, jak również badanie trendów światowych. Szczególny nacisk położony jest na uwypuklenie rosnącej roli dostaw surowców w dzisiejszym świecie oraz coraz częstsze przypadki wykorzystywania ich jako narzędzia politycznego. Projekt zajmuje się również kwestiami dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, przeobrażeniami na rynku gazu ziemnego, rolą energii atomowej w dzisiejszym świecie oraz zmianami zachodzącymi na płaszczyźnie kontraktowania i rosnącym rynkiem transakcji spotowych.

Aktualności

Publikacje

Partnerzy

Zespół i Eksperci

Małecki Grzegorz

Senior Fellow

Funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych i dyplomata, pułkownik, w tym Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, w 2016 szef Agencji Wywiadu

Czerepok Jan

Senior Fellow

Finansista, od 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu KUKE (polskiego ECA). Wcześniej kierował Departamentem Wspierania Handlu Zagranicznego BGK.

Piątkowski Marcin

Senior Fellow

Doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako główny ekonomista PKO BP S.A. oraz ekonomista Departamentu Europejskiego i doradca dyrektora wykonawczego MFW.

Wojciechowski Paweł

Senior Fellow

Od listopada 2014 r. pełni funkcję Głównego Ekonomisty ZUS, a od maja 2015 również Koordynatora Europejskiego Korytarza Transportowego Ren-Alpy.

Zaleski Przemysław

SENIOR FELLOW

Doktor nauk ekonomicznych. Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym, zarówno jako pracownik firm konsultingowych, jak i menadżer wysokiego szczebla.

Nyga-Łukaszewska Honorata

Research Fellow

Pracownik MSZ RP. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz zarządzania i marketingu SGH.

Ruszel Mariusz

Research Fellow

Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Sakowicz Marcin

Research Fellow

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej SGH, wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doktor nauk ekonomicznych oraz absolwent SGH.

Tomkiewicz Jacek

Research Fellow

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent dwóch fakultetów (Ekonomia oraz Finanse i Bankowość) na AE w Krakowie. Od 2001 r. wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego.

Trubalska Justyna

Research Fellow

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Wysocka-Fijorek Emilia

Research Fellow

Specjalistka ds. środowiska naturalnego oraz autorka artykułów i wystąpień związanych z zarządzaniem przestrzenią leśną.