Program „Gospodarka i energetyka” stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę opracowania strategicznej wizji rozwoju gospodarczego Polski, modernizacji infrastruktury krytycznej oraz zapewnienia polskiej gospodarce stabilnych dostaw surowców energetycznych. W związku z dynamicznymi zmianami w środowisku bezpieczeństwa energetycznego, które miały miejsce w ostatnich latach Fundacja Pułaskiego zdecydowała się na stworzenie nowego projektu badawczego pt. „Bezpieczeństwo energetyczne”. W ramach projektu opracowywane są analizy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej, jak również badania trendów światowych. Szczególny nacisk położony jest na uwypuklenie rosnącej roli dostaw surowców w dzisiejszym świecie oraz coraz częstsze przypadki wykorzystywania ich jako narzędzia politycznego. Projekt zajmuje się również kwestiami dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, przeobrażeniami na rynku gazu ziemnego, rolą energii atomowej w dzisiejszym świecie oraz zmianami zachodzącymi na płaszczyźnie kontraktowania i rosnącym rynkiem transakcji spotowych.

Aktualności

Publikacje

Partnerzy

Zespół i Eksperci

Ciszewski Radosław

Członek Rady Fundacji

Były dyrektor biura poselskiego prof. Danuty Hübner. Dziennikarz, były Szef Zespołu Redaktorów i Wydawca TVN CNBC.

Małecki Grzegorz

Senior Fellow

Pułkownik, dyplomata i funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych, w tym Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W 2016 szef Agencji Wywiadu.

Czerepok Jan

Senior Fellow

Finansista. CFO w kilku spółkach portfelowych z zaangażowaniem funduszy venture capital, wcześniej CFO w KUKE, Polskim LNG oraz menadżer w PGNiG..

Piątkowski Marcin

Senior Fellow

Doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako główny ekonomista PKO BP S.A. oraz ekonomista Departamentu Europejskiego i doradca dyrektora wykonawczego MFW.

Wojciechowski Paweł

Senior Fellow

Od listopada 2014 r. pełni funkcję Głównego Ekonomisty ZUS, a od maja 2015 również Koordynatora Europejskiego Korytarza Transportowego Ren-Alpy.

Zaleski Przemysław

SENIOR FELLOW

Doktor nauk ekonomicznych. Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym, zarówno jako pracownik firm konsultingowych, jak i menadżer wysokiego szczebla.

Nyga-Łukaszewska Honorata

Research Fellow

Pracownik MSZ RP. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz zarządzania i marketingu SGH.

Oettingen Mikołaj

RESEARCH FELLOW

Adiunkt na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Przybyło Piotr

Założyciel i dyrektor generalny firmy GeoModes w Londynie w Wielkiej Brytanii, która pomaga firmom z przemysłu energetycznego i wydobywczego ropy i gazu przygotować się na wyzwania związane z nowymi sposobami pracy, cyfryzacją i efektami deglobalizacji.

Marzec Justyna

Research Fellow

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.