Program Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji odpowiada na potrzebę dyskusji nad nowymi strategiami na rzecz międzynarodowych działań budowania i utrzymania pokoju na obszarach objętych konfliktami.

Główne cele programu:

  • Analiza strategii wobec konfliktów międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych oraz wypracowywanie rekomendacji dla strategii na rzecz stabilizacji i pokoju, ze szczególnym naciskiem na rolę instytucji międzynarodowych.
  • Współtworzenie sieci instytucji i osób zaangażowanych w kwestie zapewnienia stabilizacji i pokoju na świecie oraz promowanie wypracowanego stanowiska i jego wdrażanie w polityce wobec konfliktów.
  • Promowanie polskiego zaangażowania eksperckiego i wspieranie działań Polski w obszarze analizy i tworzenia strategii wobec konfliktów.

Aktualności

Publikacje

Zespół i Eksperci

Tomasz Smura

Kierownik Biura Analiz, P.O. Dyrektor Programu Polityka Zagraniczna, P.O. Dyrektor Programu Pokój i Stabilizacja

Kierownik Biura Analiz FKP, politolog, amerykanista, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się polityką międzynarodową oraz technologiami wojskowymi.

Marcin Bużański

SENIOR FELLOW

Koziej Stanisław

SENIOR FELLOW

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (lata 2010 – 2015). Wcześniej, w latach 2005 – 2006 podsekretarz stanu w MON, b. doradca RPO (2007) i MON (2008).

Łukasiewicz Piotr

Senior Fellow

Dyplomata cywilny i wojskowy, doradca Ministrów ON i SZ, ambasador i pułkownik rezerwy Wojska Polskiego. W latach 2012 – 2014 pełnił funkcję ambasadora RP w Afganistanie.

Czerep Jędrzej

Reserach Fellow

Badacz, analityk, publicysta i komentator wydarzeń międzynarodowych. Doktorant Instytutu Politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziewulska Agata

RESEARCH FELLOW

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, wykładowca w Centrum Europejskim UW, obserwator wyborów w BiH dla OBWE, były ekspert Rady Europy.

Milczanowski Maciej

RESEARCH FELLOW

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym.

Alison Hare

Doradca ds. Rozwoju Programu

Katarzyna A. Przybyła

DORADCA DS. ROZWOJU PROGRAMU

Specjalizacje: konflikty oraz bezpieczeństwo międzynarodowe, badania nad pokojem, analiza polityczna oraz konfliktów, organizacje międzynarodowe, polityka zagraniczna Rosji i USA, b. ZSRR  Ekspert spraw międzynarodowych specjalizujący się w analizie politycznej oraz konfliktów, a także badaniach nad pokojem. W latach 2015–2016 stypendystka Fulbrighta w Kroc Institute for International Peace Studies w Stanach Zjednoczonych. Od 2010 r. analityk Departamentu Analiz Strategicznych BBN, gdzie zajmuje się organizacjami międzynarodowymi oraz relacjami NATO–Rosja; wcześniej odpowiadała za obszar Rosji i Azji Środkowej. W 2015 r. prowadziła badania terenowe w Izraelu/ Palestynie, a także współpracowała z tamtejszymi organizacjami zajmującymi się prawami człowieka. Od 2016 r. wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Autorka publikacji o rosyjskiej polityce zagranicznej, wojnach na Kaukazie […]