Raporty Pułaskiego to obszerne ekspertyzy poświęcone bezpieczeństwu międzynarodowemu, obronności, a także problemom politycznym, społecznym i gospodarczym świata.

Koordynacją przygotowań Raportów Pułaskiego zajmują się p. Tomasz Smura (tsmura@pulaski.pl) oraz p. Rafał Lipka (rlipka@pulaski.pl).