Od 2005 roku Europejska Akademia Dyplomacji współpracuje z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) – czołowym polskim think-thankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Misją FKP jest m.in. wspieranie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Od 2005 Fundacja przyznała ponad 80 pełnych stypendiów. W 2019 roku Fundacja ufunduje do 9 częściowych lub pełnych stypendiów dla najlepszych studentów z całego świata, którzy będą mogli dołączyć do ponad 100 uczestników tegorocznej edycji Programu Akademia Młodych Dyplomatów. Ostateczna decyzja dotycząca stypendiów zostanie podjęta przez Zarząd Fundacji i będzie uzależniona od potrzeb. Intencją Fundacji jest przyznanie możliwie największej liczby stypendiów.
Jednocześnie przypominamy, że stypendium nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz transportu w trakcie trwania Programu.

Akademia Młodych Dyplomatów jest rocznym programem dyplomatycznym dla młodych światowych liderów, przygotowujący przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym w duch odpowiedzialności za otaczający świat. Adresowany do studentów starszych roczników oraz absolwentów, program oferuje 140 godzin zajęć praktycznych z dyplomacji, specjalną sesję warsztatową oraz wizyty studyjne.
Od 2004 roku program ukończyło ponad 3000 uczestników z ponad 60 krajów. Absolwenci znaleźli zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.
Szczegółowe informacje o programie można znaleźć tutaj.

Prosimy upewnić się, że spełniają Państwo kryteria, podane na stronie, w części Participant Profile oraz Admission Requirements.

Stypendia przyznawane są na podstawie kryteriów merytorycznych. W procesie rozpatrywania aplikacji nie są brane pod uwagę wiek, rasa, narodowość, przekonania polityczne i religijne, płeć, orientacja seksualna, niepełnosprawność, stan cywilny oraz sytuacja rodzinna i finansowa. 

Termin nadsyłania aplikacji upływa 7 czerwca 2019 roku. Aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach aplikacji zostanie ogłoszona w drugiej połowie czerwca 2019 roku.

By aplikować na stypendium Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego należy wypełnić formularz dostępny TUTAJ.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i przestrzeni postsowieckiej. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej.

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 40 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: „Stanowiska Pułaskiego”, „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” oraz „Raportu Pułaskiego”. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami.

Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali m. in.: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt oraz prezydent Toomas Hendrik Ilves.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest także organizatorem dorocznej konferencji Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją.

Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.
Misją Fundacji jest propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

Cele Fundacji to informowanie, propagowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie świadomości obywatelskiej i wartości demokratycznych, działalność na rzecz współpracy międzynarodowej, rozwijanie stosunków międzynarodowych, rozwijanie współpracy kulturalnej, społecznej i politycznej pomiędzy narodami i państwami.

VI edycja

Louise Silva Ferreira
Jelena Jevtić
Raluca-Andrea Manea
Maryna Posmitna
Marija Radović
Caroline Rushingwa
Martin Vogrin

XV edycja

Feruza Baratova
Ebelechukwu Bob-Ume
María Carmona Fernández
Ana Jovanovic
Ana Jovanovska
Anthony Ohaekwusi
Cristina Pricop
Nikolina Sladojevic
Andrew Sobotka
Magdalena Węgłowska

XIV edycja

Michael Dembek
Tymoteusz Gurbin
Ewa Cichocka
Paweł Nowak
Mateusz Krawczyk
Annaliisa Jäme
Magdalena Linke-Koszek
Iryna Budz

XIII edycja

Ewa Cichocka
Michael Dembek
Tymoteusz Gurbin
Annaliisa Jäme
Mateusz Krawczyk
Magdalena Linke-Koszek
Wojciech Milewski
Paweł Nowak
Dominika Waksmundzka

XII edycja

Piotr Dubiński
Adam Krzykowski
Robert Mieczkowski
Aleksander Olech
Piotr Skowroński

XI edycja

Krisztina Aved
Sebastian Kęciek
Andrzej Kozłowski
Sabina Malinovska
Radmila Ożdżeńska
Dominika Proszowska

X edycja

Bartłomiej Czerkowski
Filip Deleżyński
Sabina Narloch
Aleksander Szojda
Artsiom Tkachuk

IX edycja

Monika Harach
Maciej Kawecki
Małgorzata Moch
Aleksandra Nowak
Justyna Tomalska

VIII edycja

Ryhor Astapenia
Judyta Latymowicz
Maksymilian Liszewski
Piotr Sadło
Joanna Strózik
Anna Godoj

VII edycja

Natalia Hapek
Izabela Miłosz
Weronika Możyłowska
Marta Powalisz
Jędrzej Trojanowski
Miłosz Janusz Zieliński

VI edycja

Filip Balcerzak
Wojciech Bartnik
Jagoda Dworek
Małgorzata Janusz
Michał Lipa
Marta Sayed

V edycja

IV edycja

Jacek Durkalec
Katarzyna Ewelina Dzierżyńska
Joanna Dzilińska
Przemysław Goderecki
Justyna Zapała