Towarzystwo Naukowe Pułaskiego (TNP) jest nowatorskim projektem edukacyjnym Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, którego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki polityki międzynarodowej, energetyki, cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa i obronności. Towarzystwo Naukowe ma także stymulować rozwój debaty eksperckiej w tych obszarach. Celem Towarzystwa jest również skupienie przyjaciół i sympatyków Fundacji, którzy poprzez swoje zaangażowanie pomagają w budowie silnego ośrodka analitycznego.

Członkostwo w Towarzystwie Naukowym stanowi szansę na nawiązanie relacji pomiędzy ekspertami oraz pasjonatami m.in. stosunków międzynarodowych, tematyki obronności oraz cyberbezpieczeństwa. Przynależność do Towarzystwa Naukowego to m.in. dostęp do drukowanych analiz Fundacji, udział w konferencjach oraz zamkniętych debatach eksperckich, a także zniżki na szkolenia organizowane przez siostrzaną Europejską Akademię Dyplomacji. Honorowymi członkami Towarzystwa są prof. Norman Davies oraz prof. Stanisław Koziej.