Towarzystwo Naukowe Pułaskiego (TNP) jest nowatorskim projektem edukacyjnym Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, którego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki polityki międzynarodowej, energetyki, cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa i obronności. Towarzystwo Naukowe ma także stymulować rozwój debaty eksperckiej w tych obszarach. Celem Towarzystwa jest również skupienie przyjaciół i sympatyków Fundacji, którzy poprzez swoje zaangażowanie pomagają w budowie silnego ośrodka analitycznego.

Członkostwo w Towarzystwie Naukowym stanowi szansę na nawiązanie relacji pomiędzy ekspertami oraz pasjonatami m.in. stosunków międzynarodowych, tematyki obronności oraz cyberbezpieczeństwa. Przynależność do Towarzystwa Naukowego to m.in. dostęp do drukowanych analiz Fundacji, udział w konferencjach oraz zamkniętych debatach eksperckich, a także zniżki na szkolenia organizowane przez siostrzaną Europejską Akademię Dyplomacji. Honorowymi członkami Towarzystwa są Profesor Norman Davies oraz Profesor Stanisław Koziej.

Członkostwo w Towarzystwie Naukowym jest otwarte dla sympatyków Fundacji oraz wszystkich zainteresowanych osób z Polski i spoza granic kraju. Poprzez różne formy członkostwa Fundacja pragnie zaoferować swoim przyjaciołom możliwość działaniach w ramach organizacji.

Towarzystwo Naukowe Pułaskiego oferuje trzy rodzaje członkostwa:

 • Indywidualne,
 • Instytucjonalne,
 • Studenckie.

 

1. Członkostwo indywidualne

Członkostwo indywidualne jest skierowane do osób pracujących w różnych sektorach gospodarki, ośrodkach akademickich oraz instytucjach administracji państwowej, którzy pragną wziąć czynny udział w wydarzeniach oraz badaniach Fundacji.

Korzyści z członkostwa:

 • Dostęp do publikacji w wersji elektronicznej lub drukowanej wydawanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.
 • Dostęp do Biuletynu Towarzystwa Pułaskiego – wydawany raz w miesiącu biuletyn, informujący o nadchodzących wydarzeniach związanych z tematyką polityki zagranicznej oraz prezentujących wybrane nowości wydawnicze.
 • Uczestnictwo w spotkaniach z czołowymi ekspertami spraw zagranicznych oraz przedstawicielami administracji państwowej.
 • Członkowie Towarzystwa mogą brać udział w zamkniętych spotkaniach realizowanych w ramach działalności Fundacji – Bezpieczeństwo, Cyberbezpieczeństwo, Gospodarka i Energetyka, Polityka Zagraniczna.
 • Członkowie Towarzystwa będą posiadali możliwość uczestnictwa w zamkniętych spotkaniach realizowanych w ramach działalności Towarzystwa, poświęconych stosunkom międzynarodowym.
 • Otrzymanie legitymacji członkowskiej wraz z certyfikatem poświadczającym członkostwo w Towarzystwie.
 • Członkowie indywidualni otrzymują 10 proc. zniżki na szkolenia oraz programy organizowane przez Europejską Akademię Dyplomacji.
 • Członkowie indywidualni otrzymują dostęp do biblioteczki Towarzystwa Naukowego, zawierającej raporty oraz monografie poświęcone stosunkom międzynarodowym.
Członkostwo indywidualne wynosi rocznie: 200 zł

 

2. Członkostwo instytucjonalne

Członkostwo instytucjonalne jest skierowane do wszystkich instytucji oraz przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów, których przedmiotem analizy jest bieżąca polityka międzynarodowa, obronność, energetyka oraz cyberbezpieczeństwo.

Korzyści z członkostwa:

 • Dostęp do wszystkich publikacji w wersji elektronicznej oraz drukowanej, wydawanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.
 • Możliwość uczestnictwa pracowników instytucji wspierającej w spotkaniach z czołowymi ekspertami spraw zagranicznych oraz przedstawicielami administracji państwowej. Pracownicy ww. instytucji mogą brać udział w zamkniętych spotkaniach realizowanych w ramach programów Fundacji – Bezpieczeństwo, Cyberbezpieczeństwo, Gospodarka i Energetyka, Polityka Zagraniczna.
 • Pracownicy instytucji otrzymują 10 proc. zniżki na szkolenia oraz programy organizowane przez Europejską Akademię Dyplomacji.
 • Umieszczenie loga instytucji będącej członkiem Towarzystwa na stronie internetowej Fundacji oraz umożliwienie wystawienia banneru promocyjnego na wybranych wydarzeniach.
Członkostwo instytucjonalne wynosi rocznie: 3000 zł

 

3. Członkostwo studenckie

Członkostwo studenckie jest skierowane dla studentów wszystkich kierunków studiów oraz osób poniżej 26 roku życia zainteresowanych sprawami międzynarodowymi i identyfikującymi się z celami Fundacji.

Korzyści z członkostwa:

 • Dostęp do publikacji w wersji elektronicznej wydawanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.
 • Uczestnictwo w spotkaniach z czołowymi ekspertami spraw zagranicznych oraz przedstawicielami administracji państwowej jak również biznesu międzynarodowego.
 • Członkowie Towarzystwa będą posiadali możliwość uczestnictwa w zamkniętych spotkania realizowanych w ramach działalności Towarzystwa, poświęconych stosunkom międzynarodowym.
 • Otrzymanie legitymacji członkowskiej wraz z certyfikatem poświadczającym członkostwo w Towarzystwie.
 • Członkowie posiadający status studenta będą posiadali preferencyjny dostęp do praktyk oraz staży studenckich realizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.
 • Członkowie posiadają możliwość uczestnictwa w dedykowanych dla studentów projektach m.in. New Security Leaders w ramach Warsaw Security Forum.
 • Dostęp do biblioteczki Towarzystwa Naukowego, zawierającej raporty oraz monografie poświęcone stosunkom międzynarodowym.
 • Dostęp do Biuletynu Towarzystwa Pułaskiego – wydawany raz w miesiącu biuletyn, informujący o nadchodzących wydarzeniach związanych z tematyką polityki zagranicznej oraz prezentujących wybrane nowości wydawnicze.
 • Członkowie otrzymują 10 proc. zniżki na szkolenia oraz programy organizowane przez Europejską Akademię Dyplomacji.
Członkostwo studenckie wynosi rocznie: 100 zł


Zapisz się!

Członkostwo w TNP to m.in.:

 • Dostęp do publikacji w wersji elektronicznej wydawanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.
 • Spotkania z czołowymi ekspertami oraz przedstawicielami administracji państwowej i biznesu.
 • Uczestnictwo w zamkniętych spotkaniach realizowanych w ramach działalności Towarzystwa, poświęconych stosunkom międzynarodowym.
 • Legitymacja członkowska wraz z certyfikatem poświadczającym członkostwo w Towarzystwie.
 • Dostęp do biblioteczki Towarzystwa Naukowego
 • Dostęp do Biuletynu Towarzystwa Pułaskiego
 • 10 proc. zniżki na szkolenia oraz programy organizowane przez Europejską Akademię Dyplomacji.

Zapisz się!

Formularz rejestracyjny