Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listem Prezesa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego p. Zbigniewa Pisarskiego.

 

Warszawa, 30 stycznia 2016 roku

 

Szanowni Państwo,

dynamicznie zachodzące zmiany w otoczeniu międzynarodowym Polski wywierają znaczący wpływ na nasze życie społeczne, gospodarcze oraz polityczne. Posiadanie wiedzy o stosunkach międzynarodowych staje się niezbędne do zrozumienia  współczesnego świata.

Istniejąca od 2005 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego obrała sobie za cel propagowanie wiedzy i edukowanie społeczeństwa w zakresie polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Nasza fundacja zdając sobie sprawę z potrzeby upowszechniania wiedzy z obszaru stosunków międzynarodowych, pragnie zaprosić Państwa do członkostwa w Towarzystwie Naukowym Fundacji Pułaskiego.

Towarzystwo Naukowe jest nową formą aktywności Fundacji, która ma za zadanie wzbogacenie wiedzy i kompetencji jego członków. Pragniemy, aby Towarzystwo Naukowe stało się miejscem wymiany myśli, łączącym teoretyków z praktykami polityki. Osoby identyfikujące się z celami statusowymi Fundacji, stając się członkami Towarzystwa, otrzymają możliwość uczestnictwa w naszych pracach oraz wydarzeniach przez nas organizowanych.

Mamy nadzieję, że powołana przez nas nowa inicjatywa zintegruje środowisko badaczy stosunków międzynarodowych w Polsce, ale również poza granicami kraju, otwierając możliwość do rozwoju naukowego, ale również wymiany doświadczeń i zawierania nowych znajomości. Państwa członkostwo w Towarzystwie działającym wokół misji jaką jest propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, z pewnością wpłynie na Państwa życie zawodowe i akademickie.

Serdecznie zapraszam!

 

Zapisz się!

Członkostwo w TNP to m.in.:

  • Dostęp do publikacji w wersji elektronicznej wydawanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.
  • Spotkania z czołowymi ekspertami oraz przedstawicielami administracji państwowej i biznesu.
  • Uczestnictwo w zamkniętych spotkaniach realizowanych w ramach działalności Towarzystwa, poświęconych stosunkom międzynarodowym.
  • Legitymacja członkowska wraz z certyfikatem poświadczającym członkostwo w Towarzystwie.
  • Dostęp do biblioteczki Towarzystwa Naukowego
  • Dostęp do Biuletynu Towarzystwa Pułaskiego
  • 10 proc. zniżki na szkolenia oraz programy organizowane przez Europejską Akademię Dyplomacji.

Zapisz się!

Formularz rejestracyjny