Misja

Women In International Security (WIIS) jest wiodącą na świecie organizacją zajmującą się promowaniem przywództwa oraz rozwoju profesjonalnego kobiet w  dziedzinach międzynarodowego bezpieczeństwa oraz pokoju. WIIS (wymawiane jak angielskie “wise” czyli mądry lub mądra) organizuje warsztaty szkolące zdolności przywódcze, mentoring i programy networkingowe, w swojej działalności skupia się również na obecnych zagadnieniach w międzynarodowej polityce. WIIS wspiera projekty badawcze i inicjatywy zaangażowania politycznego w zakresie ważnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Dlaczego WIIS jest ważne?

Od czasu powołania WIIS w 1987 roku kobiety pełnią coraz ważniejsze role w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Istnieją i rozwijają się nowe możliwości zaangażowania się kobiet w skali globalnej wraz ze wzrastającą liczbą kobiet w polityce krajowej i zagranicznej oraz na innych pozycjach rządowych.  W ciągu ostatnich lat społeczność międzynarodowa uznała ważny wkład kobiet w działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, jak również w polityczny proces decyzyjny na wielu poziomach. Równość w reprezentacji kobiet nie została jednak jeszcze osiągnięta, zwłaszcza na najwyższych poziomach strategicznych.

Sieć globalna

WIIS zrzesza obecnie na całym świecie 7000 ekspertów z wielu dziedzin. Do WIIS należą obywatele ponad 47 państw – osoby decyzyjne, żołnierze, dyplomaci, politycy, naukowcy, dziennikarze, studenci i osoby związane z biznesem. Pracują nad wieloma różnymi tematami: zakazem proliferacji, terroryzmem, prawami człowieka, bezpieczeństwem ekologicznym, rozwiązywaniem konfliktów oraz innymi.

Dodatkowe informacje o globalnej sieci WIIS można znaleźć na: http://wiisglobal.org/.

WIIS Poland

WIIS Poland zostało powołane na początku listopada 2017 roku w trakcie konferencji międzynarodowej Warsaw Security Forum jako najnowszy podmiot afiliowany przy WIIS Global. Organizacja została powołana w ramach działalności Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego – niezależnego, apolitycznego think-tanku,, który zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.

WIIS Poland promuje zaangażowanie kobiet w procesy pokojowe – peacemaking i peacekeeping – oraz bezpieczeństwo międzynarodowe, nie tylko w Polsce, ale również w regionie Europy Wschodniej. Narodowy oddział WIIS w Polsce stanowi pierwszy krok do znacznego zwiększenia zasięgu sieci networkingowej całej organizacji.

Spotkanie założycielskie WIIS Poland odbędzie się na początku 2018 roku, co pozwoli na przedstawienie i poddanie dyskusji plan działań organizacji na pierwszy rok działalności. Podczas spotkania możliwe będzie zarejestrowanie się jako członek WIIS Poland i uzyskanie dostępu nie tylko do globalnej sieci networkingowej WIIS, ale również korzystać z innych możliwości oferowanych przez WIIS Poland – m.in. uczestnictwa w spotkaniach networkingowych, warsztatach, programach networkingowych oraz mentorskich.

Oferta dla członków WIIS Poland

Członkostwo w WIIS Poland to wejście do międzynarodowej sieci osób zaangażowanych na rzecz budowy zrównoważonego środowiska interesariuszy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

Członkostwo w WIIS Poland daje dostęp do materiałów oraz wszystkich informacji WIIS Global, które obejmują oferty pracy, artykuły i analizy oraz dostęp do możliwości networkingowych ze wszystkimi członkami WIIS Global.

Oferta WIIS Poland opiera się na trzech filarach aktywności organizacji:

 1. Networking
  • Spotkania z przedstawicielami środowisk dyplomatycznych oraz osobami decyzyjnymi w zakresie polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa – formuły diplomatic breakfast, seminarium;
  • Możliwość wymiany informacji oraz promocji zawodowej, którą WIIS Poland prowadzi dla swoich członków;
  • Uczestnictwo w seminariach oraz konferencjach organizowanych przez WIIS Poland oraz Fundację im. Kazimierza Pułaskiego;
 2. Professional development
  • możliwość uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez WIIS Poland, Europejską Akademię Dyplomacji i Fundację im .Kazimierza Pułaskiego;
  • spotkania z profesjonalistami z różnych kultur oraz z różnych środowisk międzynarodowych;
  • możliwość prezentowania analiz oraz opracowań naukowych na stronie WIIS i promocji w ramach sieci WIIS Global;
 3. Mentoring
  • nawiązanie bezpośredniej relacji mentorskiej z wybitnymi ekspertami z doświadczeniem zawodowym oraz naukowym;
  • dostęp do wewnętrznych konsultacji zawodowych i naukowych;

Wysokość rocznej składki członkowskiej jest dopasowana do możliwości finansowych naszych potencjalnych członków.

OFERTA DLA CZŁONKÓW INSTYTUCJONALNYCH WIIS POLAND

Członkostwo w WIIS Poland wiąże się z wieloma korzyściami, które należy podzielić na korzyści płynące z przynależności do globalnej sieci WIIS oraz przynależności do jej narodowego – polskiego – oddziału.

Będąc członkiem instytucjonalnym WIIS Poland instytucja ma możliwość dostępu do materiałów oraz wszystkich informacji WIIS Global, jak również udostępniania informacji oraz ofert dla członków WIIS.

Dodatkowo oferta WIIS Poland dla członków instytucjonalnych opiera się na:

 • Dostępie do systemów dla dwóch wyznaczonych członków instytucji;
 • Możliwości kontaktowania oraz udostępniania materiałów i wydarzeń na poziomie WIIS Global i WIIS Poland;
 • Umieszczenie logo partnera na stronie WIIS Poland;
 • Możliwość uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez WIIS Poland dwóch wyznaczonych członków instytucji;

OFERTA DLA PARTNERÓW WIIS POLAND

 

WIIS Poland rozpoczęło swoją działalność w listopadzie 2017 roku podczas podpisania memorandum z WIIS Global w trakcie Warsaw Security Forum 2017. Jednym z głównych celów jakie stawia sobie organizacja jest promocja kobiet w dziedzinach bezpieczeństwa oraz stosunków międzynarodowych.

 Korzyści wynikające ze współpracy:

 • Dostęp do międzynarodowej sieci networkingowej WIIS Global jako partnerzy polskiego oddziału;
 • Możliwości kontaktu oraz udostępniania materiałów i wydarzeń na poziomie WIIS Global i WIIS Poland;
 • Umieszczenie logo partnera na stronie WIIS Poland oraz wszystkich materiałach promocyjnych organizacji;
 • Umieszczenie logo partnera na materiałach konferencyjnych przygotowanych na wydarzenia WIIS Poland;
 • Możliwość poprowadzenia jednego ze spotkań WIIS Poland – forma warsztatu lub inna preferowana przez partnera;
 • Obecność na Warsaw Security Forum jako WIIS Poland Partner;