Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego z siedzibą Warszawie, ul. Oleandrów 6 lok. 3, 00-629 Warszawa jako administrator danych informuje,  że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji oraz zapewnienia Państwu udziału w seminarium. Za dobrowolnie wyrażoną zgodą podane dane osobowe mogą być dodatkowo przetwarzane na potrzeby informowania Państwa o organizowanych przez Fundację przyszłych wydarzeniach oraz propozycjach nawiązania współpracy. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.