Rafał Lipka

Rafał Lipka

Analityk Programu Bezpieczeństwo i Obronność

Absolwent MSG i Ekonomii SGH. Specjalizuje się w technologiach obronnych i modernizacji sił zbrojnych. Współautor i edytor raportów Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Analityk Programu „Bezpieczeństwo i Obronność”, związany z Fundacją od 2 lat.  Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują przemysł zbrojeniowy i technologie wojskowe oraz problematykę społeczno-gospodarczą regionu Azji Południowo-Wschodniej i biznes międzynarodowy. Stypendysta Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji. Autor licznych artykułów poświęconych tematyce modernizacji sił zbrojnych oraz technologiom wojskowym. Współautor i edytor raportów Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, m.in. Przyszłość Sił Powietrznych i jednostek obrony powietrznej w SZ RP (współautor), Polski Przemysł Obronny i System Zamówień Obronnych a Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (edycja), Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne (współautor). Posługuje się biegle językiem angielskim, a komunikatywnie również francuskim i indonezyjskim.

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter