Rafał Lipka

Research Fellow
Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej

Rafał Lipka

Research Fellow Programu „Bezpieczeństwo i Obronność”. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują przemysł zbrojeniowy, technologie wojskowe, problematykę społeczno-gospodarczą regionu Azji Południowo-Wschodniej i biznes międzynarodowy. Stypendysta Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji. Autor licznych artykułów poświęconych tematyce modernizacji sił zbrojnych oraz technologii wojskowej.

Rafał Lipka

Research Fellow
Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej

Rafał Lipka

Research Fellow Programu „Bezpieczeństwo i Obronność”. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują przemysł zbrojeniowy, technologie wojskowe, problematykę społeczno-gospodarczą regionu Azji Południowo-Wschodniej i biznes międzynarodowy. Stypendysta Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji. Autor licznych artykułów poświęconych tematyce modernizacji sił zbrojnych oraz technologii wojskowej.