Smura Tomasz

Smura Tomasz

KIEROWNIK BIURA ANALIZ

Kierownik Biura Analiz FKP, politolog, amerykanista, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się polityką międzynarodową oraz technologiami wojskowymi.

Specjalizacje: TECHNOLOGIE WOJSKOWE I PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY, POLITYKA ZAGRANICZNA USA, BEZPIECZEŃSTWO REGIONU AZJI WSCHODNIEJ

Tomasz Smura jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Wcześniej studiował także na University of Nottingham. Jego praca doktorska dotyczy kształtowania się systemu równowagi sił w Azji Wschodniej, a zainteresowania badawcze obejmują tematykę polityki zagranicznej USA, bezpieczeństwa regionu Azji Wschodniej oraz teorii stosunków międzynarodowych. Tomasz Smura jest stypendystą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tajwanu, odbył staże analityczne m.in. w Departamencie Strategii i Planowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a obecnie pracuje jako Kierownik Biura Analiz w Fundacji im. Kazimierza. Pułaskiego.

Na stałe w: Warszawie